TAILIEUCHUNG - Khảo sát một số thay đổi chất lượng tình dục ở phụ nữ viêm nhiễm đường sinh dục dưới đến khám tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế

Bài viết trình bày khảo sát một số thay đổi chất lượng tình dục ở phụ nữ viêm nhiễm đường sinh dục dưới đến khám tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. | Khảo sát một số thay đổi chất lượng tình dục ở phụ nữ viêm nhiễm đường sinh dục dưới đến khám tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 KHẢO SÁT MỘT SỐ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG TÌNH DỤC Ở PHỤ NỮ VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG SINH DỤC DƯỚI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ Nguyễn Thị Mỹ Thơm Võ Hoàng Lâm Nguyễn Tiến Nhựt Lê Lam Hương Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Viêm nhiễm đường sinh dục dưới chiếm tỷ lệ cao có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống của phụ nữ. Rối loạn chức năng tình dục là một vấn đề ngày càng được nhiều sự quan tâm trên thế giới. Mục tiêu Khảo sát một số thay đổi chất lượng tình dục ở phụ nữ viêm nhiễm đường sinh dục dưới đến khám tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Mô tả cắt ngang khảo sát trên 289 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bị viêm nhiễm đường sinh dục dưới trong thời gian từ tháng 06 2016 đến tháng 12 2017 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Dựa trên bộ câu hỏi về thay đổi chất lượng tình dục trong đời sống ở phụ nữ SQoL-F. Kết quả Cổ tử cung viêm đỏ 22 5 cổ tử cung phì đại 10 7 lộ tuyến 16 3 nang Naboth 11 1 polyp 0 1 . Thay đổi cảm xúc ở nhóm viêm âm hộ chất lượng tình dục CLTD thấp chiếm 19 2 CLTD trung bình 80 8 chất lượng tình dục cao 0 0 . Ở viêm âm đạo ÂĐ CLTD thấp chiếm tỷ lệ 41 5 CLTD trung bình 58 5 chất lượng tình dục cao 0 0 . Ở nhóm viêm cổ tử cung CTC có CLTD thấp 35 4 CLTD trung bình chiếm 64 6 chất lượng tình dục cao 0 0 . Ở nhóm viêm nhiều vị trí CLTD thấp 34 7 CLTD trung bình 65 3 chất lượng tình dục cao 0 0 . Thay đổi tâm lý về sự mất tự tin tình dục theo SQoL-F hình thái viêm âm hộ CLTD thấp 43 6 CLTD trung bình 65 4 . Chất lượng tình dục cao 0 0 . Ở hình thái viêm ÂĐ có CLTD thấp 45 2 CLTD trung bình 54 8 Chất lượng tình dục cao 0 0 . Ở nhóm viêm CTC có CLTD thấp chiếm tỷ lệ 39 2 CLTD trung bình 60 8 chất lượng tình dục cao 0 0 . Thay đổi tâm lý về sự kìm hãm hoạt động tình dục theoSQoL-F nhóm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.