TAILIEUCHUNG - Tỷ lệ ung thư mới mắc tại Bệnh viện Trung Ương Huế cơ sở 2

Mục tiêu: Ghi nhận tỉ lệ ung thư mới mắc tại BVTW Huế cơ sở 2 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tất cả các trường hợp có chẩn đoán là ung thư các loại, giai đoạn từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2018. Số liệu được xử lý trên Excel 2010. | Tỷ lệ ung thư mới mắc tại Bệnh viện Trung Ương Huế cơ sở 2 Bệnh Tỷ lệ viện ungTrung thư mới ương mắc. Huế TỶ LỆ UNG THƯ MỚI MẮC TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ CƠ SỞ 2 Phạm Nguyên Cường1, Nguyễn Thanh Xuân1, Trần Đình Hưng1, Nguyễn Văn Hùng1, Nguyễn Thị Tú Trinh1, Trần Thị Ngọc Phương1 TÓM TẮT Mục tiêu: Ghi nhận tỉ lệ ung thư mới mắc tại BVTW Huế cơ sở 2 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tất cả các trường hợp có chẩn đoán là ung thư các loại, giai đoạn từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2018. Số liệu được xử lý trên Excel 2010. Kết quả: Ghi nhận 86 trường hợp ung thư mới mắc tại BVTW Huế cơ sở 2. Độ tuổi từ trên 50 chiếm 79% số bệnh nhân. Nam giới mắc nhiều hơn nữ giới (58% so với 42%). Ung thư đại trực tràng, ung thư hạch và ung thư dạ dày chiếm tỉ lệ cao nhất (19,8%, 17,4% và 12,8%). Từ khóa: tỉ lệ mới mắc, bệnh ung thư ABSTRACT THE INCIDENCE OF CANCER IN HUE CENTRAL HOSPITAL BASE 2 Pham Nguyen Cuong1, Nguyen Thanh Xuan1, Tran Dinh Hung1, Nguyen Van Hung1, Nguyen Thi Tu Trinh1, Tran Thi Ngoc Phuong1 Objectives: To record the incidence of cancer in Hue Central Hospital base 2 Subjects and methods: All cases were diagnosed as cancer from April 2016 to April 2018. Data were analysed by Excel 2010. Results: 86 cancer patients were newly diagnosed in Hue Central Hospital base 2. Patient with more than 50 year-old accounted for 79%. The incidence in men was higher than in women (58% vs 42%). The percentage of colon-rectal cancer, lympho node and stomach cancer were high (, and , respectively) Key words: The incidence, cancer I. ĐẶT VẤN ĐỀ Số trường hợp ung thư mới mắc tại Việt Nam Hiện nay ung thư đang là vấn đề lớn của nhiều cũng có sự gia tăng đáng kể. Theo báo cáo của nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Theo thống Tổ chức Y tế Thế giới năm 2012, tại Việt Nam, số kê của Viện Nghiên cứu và phòng chống ung thư trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ quốc gia, hiện mỗi năm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.