TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình Quản trị chất lượng: ISO 14000

Nội dung bài thuyết trình bao gồm: khái quát ISO 14000, nội dung ISO 14000, nguyên tắc của bộ tiêu chuẩn ISO 14000, quy trình thực hiện ISO 14000, thực trạng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 ở thế giới, lợi Ích ISO 14000 mang đến. | Bài thuyết trình Quản trị chất lượng: ISO 14000 BÀI THUYẾT TRÌNH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ISO 14000 GVHD: Mr. Phạm Viết Cường Thành viên nhóm : LÊ TRÍ TÍN CHU VĂN ĐANG DƯƠNG THỊ THÙY TRANG ĐỖ PHẠM QUANG HUY NGUYỄN MINH TÚ BÙI VÕ NGUYÊN VŨ HUỲNH ĐỨC TÀI THUẬN HUỲNH NGUYỄN PHÁT TÀI TRẦN THỊ THANH MAI NGUYỄN THỊ KIM VÂN Khái quát ISO 14000 ISO 14000 là gì ? Là hệ thống quản lý để kiểm soát các yếu tố liên quan của hoạt động và sản phẩm có tác động gây ảnh hưởng xấu đến môi trường . Nội dung ISO 14000 Là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế về QLMT trong đó có : ­ Hai tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường : ISO 14001 , 14004 ­ Ba tiêu chuẩn về đánh giá môi trường :ISO 14010 , 14011,14012 ­ Đánh giá vòng đời sản phẩm : ISO 14040 , 14041 ,14042 ­ Đánh giá hiệu quả môi trường : ISO 14031 Nguyên tắc của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 1 Kết quả trong quản lý môi trường tốt hơn 2 Bao gồm các hệ thống quản lý môi trường và các khía cạnh môi trường của sản phẩm 3 Thúc đẩy lợi ích rộng lớn hơn của công chúng cũng như người sử dụng các tiêu chuẩn này 4 Được áp dụng trong tất cả các quốc gia Nguyên tắc của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 5 Để có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các tổ chức/ doanh nghiệp , loại sản phẩm/dịch vụ trên toàn thế giới 6 Dựa trên cơ sở khoa học thực tiễn 7 Hài hòa và giảm thiểu các chi phí QLMT không cần thiết Quy trình thực hiện ISO 14000 Bước 1 Xây dựng chính sách môi trường Bước 2 Lập kế hoạch về quản lý môi trường Bước 3 Thực hiện và điều hành Bước 4 Kiểm tra và hành động khắc phục Bước 5 Xem xét của lãnh đạo Quy trình đánh giá ISO 14000 Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 ở Thế Giới Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 ở Việt Nam Các doanh nghiệp Việt Nam không “mặn mà “trong việc bảo vệ môi trường. Mục Đích ISO 14000 nhắm đến Lợi Ích ISO 14000 mang đến GIÚP DOANH NGHIỆP .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.