TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-04:2009/BNNPTNT

: 2009/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản. . | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-04 2009 BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-04 2009 BNNPTNT CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐỒ HỘP THỦY SẢN - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢOVỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM National technical regulation Fishery cannery Conditions for food safety LỜI NÓI ĐẦU 2009 BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47 2009 TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐỒ HỘP THỦY SẢN - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Fishery cannery Conditions for food safety 1. QUY ĐỊNH CHUNG . Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản. . Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ chức và cá nhân sản xuất đồ hộp thủy sản. . Giải thích từ ngữ Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Xử lý nhiệt là làm chín nguyên liệu ở mức độ nhất định bằng một hoặc kết hợp các phương pháp như chần hấp luộc xông khói sấy rán. . Vào hộp là cho bán thành phẩm và các phụ gia vào hộp theo đúng trình tự sao cho sản phẩm có hình thức thích hợp đủ khối lượng và thành phần theo quy định. . Ghép mí là ghép kín nắp với hộp bằng máy ghép mí đảm bảo ngăn cách hoàn toàn sản phẩm trong hộp với không khí bên ngoài. . Bài khí là quá trình loại bỏ khí trong hộp ra ngoài bằng nhiệt hay máy hút chân không nhằm giảm áp suất bên trong hộp khi thanh trùng giảm sự oxy hóa các chất dinh dưỡng sự ăn mòn kim loại sự phát triển của vi sinh vật hiếu khí . Thanh trùng là quá trình gia nhiệt đồ hộp trong thiết bị thanh trùng nhằm tiêu diệt hay kìm hãm hoạt động của vi sinh vật đồng thời làm chín sản phẩm trong hộp đã ghép mí với nhiệt độ áp suất và thời gian thích hợp. Tùy theo mức độ nhiệt thanh trùng phân thành hai loại thanh trùng sau a. Thanh trùng Paxtơ Pasteurisation là chế độ nhiệt độ thanh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.