TAILIEUCHUNG - Chẩn đoán, điều trị bệnh và cách sử dụng thuốc cho cá

Dù sử dụng nhiều thuốc đặc trị, song một trong những thất bại với người nuôi cá là chưa chọn đúng thuốc và sử dụng đúng cách, chưa trộn thuốc vào thức ăn đúng phương Vemedim xin gởi đến người nuôi cá một số hướng dẫn cơ bản về việc trộn kháng sinh vào thức ăn đúng cách điều trị cho cá hiệu quả hơn. | Chẩn đoán điều trị bệnh và cách sử dụng thuốc cho cá Nguồn Dù sử dụng nhiều thuốc đặc trị song một trong những thất bại với người nuôi cá là chưa chọn đúng thuốc và sử dụng đúng cách chưa trộn thuốc vào thức ăn đúng phương Vemedim xin gởi đến người nuôi cá một số hướng dẫn cơ bản về việc trộn kháng sinh vào thức ăn đúng cách điều trị cho cá hiệu quả hơn. Trước hết nên chọn những loại kháng sinh có khả năng hấp thu qua niêm mạc ruột là chủ yếu bà con cần chú ý các kháng sinh không hấp thu chỉ dùng kết hợp với những loại kháng có khả năng hấp thu mà không dùng đơn lẻ xem xét tính tan của từng loại kháng sinh thuốc trộn vào loại thức ăn nào thức ăn dạng viên hay thức ăn tự chế . Khi sử dụng thuốc ta cần tiến hành theo các bước sau - Lượng thuốc điều trị cần tính theo trọng lượng thực tế đàn cá dù trong toa có chỉ dẫn liều trộn vào thức ăn. Ví dụ trên toa nhãn ghi 1kg thuốc dùng cho 10 tấn cá hoặc trộn vào 200 -300kg thức ăn thì đó là liều tương đương của thức ăn và trọng lượng khi cá còn ăn mạnh. Nhưng khi cá đã bệnh khả năng bắt mồi giảm tương đương này không còn đúng nữa vì vậy người nuôi nên chọn liều là 1kg thuốc 10 tấn cá. - Nên trộn thuốc với lượng thức ăn khoảng 15-30 lượng thức ăn hàng ngày tuỳ vào giai đoạn cá lớn hay nhỏ để đảm bảo được lượng thuốc cung cấp đủ nồng độ và tất cả cá đều ăn được thuốc. Không nên trộn thuốc với nhiều thức ăn như khi cá còn ăn mạnh vì khi cá bệnh ăn yếu ăn không hết thức ăn sẽ làm cho nồng độ thuốc trong máu không đủ diệt khuẩn hoặc trộn với quá ít thức ăn sẽ làm một số cá ăn yếu không tranh được thức ăn cũng sẽ không được điều trị. Tốt nhất là nên trộn thuốc với 30 lượng thức ăn so với ngày cá chưa bệnh. - Nếu sử dụng cùng lúc 2 hoặc 3 loại thuốc thì nên trộn riêng từng loại thuốc không nên hoà nhiều loại thuốc vào nước để trộn vào thức ăn vì có nhiều loại thuốc sẽ tương tác nhau làm giảm hiệu lực. - Nước trộn thức ăn phải là nước sạch không nên sử dụng nước ao vì nếu ao cá nhỏ nước ao có rất nhiều tảo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN