TAILIEUCHUNG - Quy trình công nghệ sản xuất giống cá Đù đỏ tại Việt Nam

Trong 10 năm gần đây, xuất khẩu các loài cá biển nuôi như cá Song, cá Giò, cá Cam, cá Tráp, cá Măng, cá Vược, cá Bơn, cá Ngừ. đã đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho các nước như Ðài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia, Xingapo, Hồng Kông, Philippin, Ôxtrâylia, Na Uy. | Quy trình công nghệ sản xuất giống cá Đù đỏ tại Việt Nam Nguồn I. MỞ ĐẦU Trong 10 năm gần đây xuất khẩu các loài cá biển nuôi như cá Song cá Giò cá Cam cá Tráp cá Măng cá Vược cá Bơn cá Ngừ. đã đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho các nước như Đài Loan Trung Quốc Thái Lan Malaixia Inđônêxia Xingapo Hồng Kông Philippin Ôxtrâylia Na Uy. Do nhu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu nuôi cá biển ở Việt Nam cũng phát triển nhanh chóng trong mấy năm gần đây. Tại các tỉnh ven biển như Quảng Ninh Hải Phòng Đà Nằng Khánh Hòa số lượng lồng nuôi cá biển mỗi năm tăng 150 - 200 . Trong đó sản phẩm cá nuôi của hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng không những được tiêu thụ nội địa cho khách tham quan du lịch mà còn xuất khẩu trực tiếp sang Hồng Kông và Trung Quốc. Sản xuất giống cá biển là công nghệ rất mới và phức tạp. Vì vậy năm 2003 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I đã thực hiện đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống cá Đù đỏ tại Việt Nam với các mục tiêu Xây dựng qui trình nuôi vỗ thành thục và cho cá Đù đỏ đẻ. Xây dựng qui trình sản xuất giống cá Đù đỏ nhân tạo. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . Đối tượng nghiên cứu Cá Đù đỏ Sciaenops ocellatus Linné 1766 thuộc Lớp cá xương Osteichthyes Bộ cá Vược Perciformes Bộ phụ cá Vược Percioidei Họ cá Đù Sciaenidae Giống cá Đù Sciaenops. . Phương pháp nghiên cứu . Nuôi vỗ cá bố mẹ thành thục Thí nghiệm được tiến hành theo hai giai đoạn - Từ tháng 1 đến tháng 6 cho cá ăn cá tạp mỗi ngày 1 lần ở tất cả các lồng. - Từ tháng 7 đến tháng 9 chia cá thành 3 lô để nghiên cứu tiến hành giảm khẩu phần ăn xuống còn 2-3 trọng lượng cá đồng thời bổ sung vitamin và chất khoáng 4 ngày 1 lần theo liều lượng khác nhau Lô I Gồm lồng I1 kích thước 3x3x3m và lồng I2 kích thước 6x3x3m bổ sung thuốc bằng lượng bổ sung cho nuôi vỗ cá Giò xem Bảng 1 trang sau . Lô II Gồm lồng II1 kích thước 3x3x3m và lồng II2 kích thước 6x3x3m bổ sung thuốc bằng 1 2 lượng bổ sung cho nuôi vỗ cá Giò. Lô III Gồm lồng III1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN