TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá Cóc

Cá Cóc (Cyclocheilichthys enoplos Bleeker 1850) là một trong 8 loài thuộc giống Cyclocheilichthys được định danh ở lưu vực sông Mê Kông (Rainboth, 1996). Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, cá Cóc thường được khai thác trong tự nhiên trên sông Tiền, sông Hậu và các nhánh sông lớn khác. | Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá Cóc Nguồn A. MỞ ĐẦU Cá Cóc Cyclocheilichthys enoplos Bleeker 1850 là một trong 8 loài thuộc giống Cyclocheilichthys được định danh ở lưu vực sông Mê Kông Rainboth 1996 . Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cá Cóc thường được khai thác trong tự nhiên trên sông Tiền sông Hậu và các nhánh sông lớn khác. Cá ăn tạp ăn nhiều loại thức ăn cỡ cá lớn nhất được ghi nhận dài 74cm. Cá Cóc thịt thơm ngon có giá cao và rất được ưa chuộng. Trong tự nhiên cá cóc có đặc tính di cư và đẻ trên sông Mê Kông cá con đi vào các vùng ngập kiếm ăn và ngược ra sông vào mùa nước lớn. Cá Cóc đã được nuôi ghép trong ao trong bè với các loài cá khác. Nguồn cá giống trước đây phải đánh bắt trong tự nhiên từ các đống chà ven sông hoặc bằng lưới kéo. Theo thống kê điều tra gần đây sản lượng cá thịt khai thác trong tự nhiên còn rất ít chỉ còn khoảng 1 10 so với trước đây 30 năm và nguồn cá giống cũng giảm nghiêm trọng. Cho đến nay những nghiên cứu về loài này cũng còn khá khiêm tốn các nghiên cứu về sinh học và sinh sản cũng còn rất hạn chế. Cá Cóc là một trong những loài có khả năng phát triển nuôi trong các loại hình mặt nước như ao bè đăng quầng. góp phần nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập của ngư dân. B. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Địa điểm nghiên cứu Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ tỉnh Tiền Giang . Thời gian nghiên cứu Từ năm 2002 đến năm 2005. 220 cá thể bố mẹ được thu bắt trong tự nhiên dùng thuyền thông thủy có khoang chứa nước lưu thông để vận chuyển tới ao thuần dưỡng. Thời gian thuần dưỡng trong ao khoảng một tháng để cá quen dần với điều kiện nuôi nhốt trong ao nước tĩnh sau đó đưa cá vào ao nuôi vỗ. Ao nuôi có diện tích mực nước sâu 1 1m nước được thay đổi nhờ vào thủy triều 10 - 20 thể tích nước ngày và 10 - 12 ngày tháng . Thức ăn là 50 cám gạo và tấm 50 bột cá đã nấu chín . Lượng thức ăn hàng ngày bằng 2 - 3 trọng lượng cá. Trong 3 tháng đầu bổ sung bột huyết 0 2 sau đó là ốc cá vụn 0 5-1 . Khảo sát một

TỪ KHÓA LIÊN QUAN