TAILIEUCHUNG - Đề thi KSCL lần 1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, giới thiệu đến các bạn Đề thi KSCL lần 1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! | Đề thi KSCL lần 1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH ĐỂ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM 2019 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH Bài thi: TOÁN (Đề thi có 6 trang) Thời gian làm bài 90 phút, không kể phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: MÃ ĐỀ THI: 001 Câu 1 : Cho hàm số y f x có BBT như hình vẽ x - -3 2 + . Hàm số f x đồng biến trên khoảng nào sau đây . y + 3 A. ; 1 B. 2; 1 C. 3; 2 D. 1;3 - x2 3 Câu 2 : Cho hàm số f x . Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y f x x2 1 là ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 15 40 2 .6 Câu 3 : Cho x , y là hai số nguyên thỏa mãn : = . Tính x. y . 9 25 A. 755 B. 450 C. 425 D. 445 Câu 4 : Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a , góc giữa mặt bên và đáy bằng 300 . Tính thể tích khối chóp tứ giác đều đã cho . a3 3 a3 3 a3 3a 3 A. B. C. D. 12 18 6 16 Câu 5 : Hàm số f x log 2 x 2 có tập xác định là ? A. 2; B. 2; C. ; 2 D. ; 2 Câu 6 : Đồ thị có hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào ? x 1 A. y 2 x . B. y . 2 C. y log 2 x . D. y log 1 x . 2 Câu 7 : Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau , biết khối lăng trụ có thể tích bằng 2 3 . Tính cạnh của lăng trụ . A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 Câu 8 : Cho hàm số y f x có BBT như hình vẽ . x - -3 2 + Hàm số f x đạt cực đại tại điểm nào ? y + 3 A. x 3 B. y 3 C. x 1 D. x 2 1 - Câu 9 : Cho hình chóp S . ABC có cạnh bên SA vuông góc với đáy , đáy ABC là tam giác đều cạnh a , góc giữa mặt SBC và đáy bằng 600 . Tính khoảng cách từ A đến SBC . a 3 a 3 a 3a A. B. C. D. 3 4 2 4 2x m 3 Câu 10 : Cho hàm số f x . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số f x x m nghịch biến trên 1; A. 2 B. 3 C. 4 D. Vô số 2 Câu 11 : Cho hàm số f

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.