TAILIEUCHUNG - Ebook Giống lợn và các công thức lai lợn mới ở Việt Nam: Phần 1

Con lợn ở nước ta được xếp hàng đầu trong số các vật nuôi, vì nó cung cấp 80% nhu cầu thịt cho nhân dân ta. Thịt lợn của Việt Nam đã xuất khẩu sang Hồng Kông, Singapo, Malaysia, Bungari, Liên Xô. Đến nay nước ta có 28 triệu lợn, đứng hàng thứ 5 sau Mỹ, Trung Quốc, Brazin, Cộng hòa Liên bang Đức. Mời các bạn cùng tìm hiểu về các giống lợn ở Việt Nam qua phần 1 cuốn sách. | Hl . NGUYỄN THIÊN ÕNG THỨC LAI LƠN MƠI ở VIÊT NAM NtíÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP . NGUYEN THIỆN GIỐNG LỢN VÀ CÁC CÔNG THỨC LAI LỢN MỚI Ở VIỆT NAM NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.