TAILIEUCHUNG - Ebook Giống lợn và các công thức lai lợn mới ở Việt Nam: Phần 2

Tất cả những tư liệu về giống lợn, công thức lai lợn, kỹ thuật cụ thể ở một trại lợn. được trình bày có hệ thống và khá đầy đủ trong sách "Giống lợn và công thức lai lợn mới ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung phần 2 cuốn sách. | Chương II CÁC CÔNG THỨC LAI Nửa đầu thế kỷ XX ở những nước chăn nuôi lợn phát triển thì nhân giống thuần chủng hầu như chiếm vị trí độc nhất. Nhưng phương pháp nhân giống này tiến hành kéo dài trong nhiều thập kỷ làm cho những tiến bộ đạt dược như ban đầu dần giảm đi. Đạt đến mức độ rằng ờ những giống tốt nhất khó có thể tách được những quần thể khi nhân giống tiếp tục để đạt dược sự tiến bộ về náng suất so với cà quẩn thể 1971 . Vangenlov và 1972 . Các nhà di truyền đã tập trung tìm kiếm giải pháp mới trong nhân giống để nâng cao năng suất chăn nuôi. Nàng cao năng suất sản phẩm bằng lai tạo thành công đầu liên ở ngô và sau đó là ở gia cầm. Lai tạo là một biện pháp nhân giống nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm thông qua tận dụng ưu thế lai. Thuật ngữ ưu thế lai lần dầu tiên được nhà khoa học người Mỹ tên là Shull đề xuất vào năm 1914. Theo ông ưu thế lai là tập hợp của những hiện tượng mà liên quan đến sức phát triển nhanh hơn khả năng chống chịu bệnh lật tốt hơn và năng suất cao hơn ở thế hệ đời con so vối bố mẹ. Nhiều công trình nghiên cứu và thực tiễn sản xuất đã chứng minh ưu thế lai thể hiện trong lai kinh tế lai giữa các giống và ỉai hybrid lai giữa các dòng chuyên hoá hoặc lai giữa các dòng tổng hợp của cùng giống hoặc khác giống với nhau. Ưu thế lai chịu ảnh hưởng của một số yếu tố 89 - Nguồn gốc di truyền của bố mẹ. Bố và mẹ có nguổn gốc càng xa nhau thì ưu thê lai càng cao và ngược lại. - Các tính trạng được khảo sát Các tính trạng có hệ số di truyền thấp thì khi lai đạt ưu thế lai cao và ngược lại. Các tính trạng đặc trưng cho khả năng sinh sản ở lợn có hệ sô di truyền thấp 0 5 - 0 3 . Theo số liệu của Strang 1970 trên phân tích tổng số liệu của ổ đẻ cho biết khi lai giữa hai giống thuần chỉ tiêu số con sơ sinh 3 và 8 tuần tuổi tăng tương ứng 2 4 và 5 còn chỉ tiêu khối lượng ổ lúc 3 và 8 tuần tuổi tâng tương ứng 8 và 11 . Schoenmuth và CTV 1986 cho biết lai đơn giàn lai hai giống làm tăng 0 5 lợn con nái năm so .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.