TAILIEUCHUNG - Một số nghiên cứu về ứng dụng Big data trong hoạt động Digital marketing của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Bài viết cung cấp tổng quan về Big Data, Digital Marketing, kết quả khảo sát nhận thức của doanh nghiệp về Big data, những thuận lợi khó khăn trong việc ứng dụng Big Data vào hoạt động Digital Marketing, từ đó đề xuất một số gợi ý để chuẩn bị cho việc quản lý và khai thác Big Data hiệu quả hơn trong hoạt động Digital marketing của doanh nghiệp. Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng để thực hiện bài viết, có kết hợp với kết quả của cuộc khảo sát, điều tra xã hội học và phỏng vấn chuyên gia. | KINH TÉ VÀ HỘI HHẬP MỘT SỐ NGHIÊN cứu VỀ ỨNG DỤNG BIG DATA TRONG HOẠT ĐỘNG DIGITAL MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Nguyễn Thị Thu Hà Hồ Thanh Thủy Tóm tắt Digital Marketing đã ngày càng khẳng định ưu thế vượt trội so với những phương thức marketing truyền thong trước đây chỉ giới hạn trong phạm vỉ địa lý nhẩt định. Digital Marketing giúp thông điệp truyền thông của doanh nghiệp vượt ra ngoài giới hạn về địa lý đạt đến những hiệu quả giao tiếp với khách hàng tối ưu nhất. Chỉnh VI vậy trong những năm trở lại đây Digital Marketing đã và đang được vận dụng rẩt thành công tại các công ty doanh nghiệp. Mặt khác chính sự bùng no của công nghệ thông tin khoa học và công nghệ và sự phố biến của các thiết bị Internet điện thoại di động. đã dẫn đến một sự bùng nổ của dữ liệu - những dữ liệu đến từ chính những tương tác của con người trên đa dạng các thiết bị kỹ thuật số dữ liệu được tạo ra với tốc độ chóng mặt được gọi là Big Data. Trên thế giới đã có rẩt nhiều công ty tập đoàn vận dụng thế mạnh của Big Data để đưa vào phân tích và tối ưu hóa hoạt động Digital Marketing nhằm tăng hiệu quả tương tác với khách hàng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ. Bài viết cung cap tống quan về Big Data Digital Marketing kết quả khảo sát nhận thức của doanh nghiệp về Big data những thuận lợi khó khăn trong việc ứng dụng Big Data vào hoạt động Digital Marketing từ đó đề xuất một sổ gợi ỷ để chuẩn bị cho việc quản lỷ và khai thác Big Data hiệu quả hơn trong hoạt động Digital marketing của doanh nghiệp. Phương pháp phân tích tổng hợp được sử dụng đế thực hiện bài viết có kết hợp với kết quả của cuộc khảo sát điều tra xã hội học và phỏng vẩn chuyên gia. Từ khóa BỉgData Digital Marketing. Mã số . Ngày nhận bài 27 12 2014. Ngày hoàn thành biên tập 28 04 2015. Ngày duyệt đăng 28 04 2015. 1. Tồng quan về Big Data và Digital Marketing Học viện McKinsey Global 2011 định nghĩa Big Data là khái niệm đề cập đến bộ dữ liệu có kích thước vượt quá khả năng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.