TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 83

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 83', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Các iu cầu để có thể úm ba la 1 - Máy ảnh tất nhiên và máy của bạn phải là 1 trong những loại sau Quote PowerShot A10 PowerShot A20 PowerShot A30 PowerShot A40 PowerShot A60 PowerShot A70 PowerShot A75 PowerShot A80 PowerShot A85 PowerShot A95 PowerShot A100 PowerShot A200 PowerShot A300 PowerShot A310 PowerShot A400 PowerShot A510 PowerShot A520 PowerShot A620 PowerShot S10 PowerShot S20 PowerShot S30 PowerShot S40 PowerShot S45 PowerShot S50 PowerShot S60 PowerShot S70 PowerShot S80 PowerShot S100 IXY DIGITAL DIGITAL IXUS PowerShot S110 IXY DIGITAL L200 DIGITAL IXUS v PowerShot S200 IXY DIGITAL 200a DIGITAL IXUS v2 PowerShot S230 IXY DIGITAL 320 DIGITAL IXUS v3 PowerShot S300 IXY DIGITAL 300 DIGITAL IXUS 300 PowerShot S330 IXY DIGITAL 300a DIGITAL IXUS 330 PowerShot SD100 IXY DIGITAL 30 DIGITAL IXUS II PowerShot S400 IXY DIGITAL 400 DIGITAL IXUS 400 PowerShot SD10 IXY DIGITAL L DIGITAL IXUS i PowertShot SD110 IXY DIGITAL 30a DIGITAL IXUS IIs PowerShot S410 IXY DIGITAL 450 Digital IXUS 430 PowerShot S500 IXY DIGITAL 500 DIGITAL IXUS 500 PowerShot SD20 IXY DIGITAL L2 DIGITAL IXUS i5 PowerShot SD200 IXY DIGITAL 40 DIGITAL IXUS 30 PowerShot SD300 IXY DIGITAL 50 DIGITAL IXUS 40 PowerShot SD400 IXY DIGITAL 55 DIGITAL IXUS 50 PowerShot SD500 IXY DIGITAL 600 DIGITAL IXUS 700 PowerShot G1 PowerShot G2 PowerShot G3 PowerShot G5 PowerShot G6 PowerShot Pro90 IS PowerShot S1 IS PowerShot S2 IS PowerShot S3 IS PowerShot Pro1 EOS 1D Mark II EOS 20D EOS 1Ds Mark II EOS Kiss Digital N 350D REBEL XT EOS 5D EOS 1D Mark II N EOS 30D Ai mà có máy loại khác hoặc không có máy thì chịu khó ra hàng làm cái webcam 10 dùng tạm vậy Q 2 Hệ điều hành Micro oft Windows XP các version cũ hơn hoặc mới hơn chưa test thử thành công chính xác là hôg có máy để test O 3 Cấu hình cấu hình không mạnh cũng chạy được nhưng mà nếu yếu quá sẽ bị giật hình Ví dụ với cấu hình xập xệ như sau - Celeron 950Hz - 120MB RAM shared 8MB cho VGA Vẫn chạy được khi chat chit hơi giật giật 1 tí thông tin đảm bảo chính .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.