TAILIEUCHUNG - Đếm Máu - (6a)

Trời ở vùng này thay đổi rất nhanh chóng cho nên đã có tục ngữ "Sky of New England" : hôm qua bão nay trời trong vắt: ("New England": tên gọi các tiểu bang Đông Bắc HKỳ: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut - dân ở vùng này có lối sống hơi khác các nơi khác: họ là gốc gác tạo lập xứ này). Nay ta tiếp tục câu chuyện máu cuối tuần. | Đêm Máu - 6a Chào qúy bạn sáng chủ nhật 4 th 11 2007 Sau cơn mưa hôm qua hôm nay trời hửng sáng đời hôm qua u tối hôm nay lại màu hồng xin lỗi trời màu xanh - Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt . Trời ở vùng này thay đổi rất nhanh chóng cho nên đã có tục ngữ Sky of New England hôm qua bão nay trời trong vắt New England tên gọi các tiểu bang Đông Bắc HKỳ Maine New Hampshire Vermont Massachusetts Connecticut - dân ở vùng này có lối sống hơi khác các nơi khác họ là gốc gác tạo lập xứ này . Nay ta tiếp tục câu chuyện máu cuối tuần. Bài truớc lại đánh máy sai sách cũ gọi là aleukemic leukemia tức là ung thư máu mà số máu trắng lại GIẢM A-leukemnic chứ không tăng vọt như bình thường Xin đọc GIẢM A-leukemic chứ không tăng vọt A- không -leukemia ung thư máu mà không nhìn ra là ung thư máu . Thường thường thì trong leukemia ung thư máu bởi vì tăng sinh không kiểm soát được cuả tế bào máu cũng như các ung thư khác vú phổi các tế bào phải tăng rất nhanh chóng. Nhưng trong trường hợp ung thư máu thì có khi đếm máu thấy xuống rất thấp vì tủy xương đã bị ung thư tràn ngập tế bào máu bình thường đang bị tế bào ung thư chiếm hết chỗ tại tủy xương. Thật sự ra thì cơ chế không đơn giản như vậy vì ung thư đã bắt nguồn từ tế bào mầm stem cell của tủy và cơ chế ung thư đã ngưng hẳn shut off ngay cả việc chế tạo tế bào máu bình thường. Trong trường hợp tủy hóa sợi myelofibrosis thì còn môt. cơ chế khác nữa mà ta đoán rằng đang có sự sai hỏng trong môi trường sống environment cuả tủy - tức là sự sai hỏng không dính líu gì đến chính tế bào máu. Sở dĩ có sự nghi ngờ như thế vì chẳng hạn ung thư não brain tumors không phải là ung thư cuả tế bào thần kinh neurons nhưng chỉ là ung thư của những tế bào nâng đỡ support các tế bào thần kinh. Những tế bào này hình sao cho nên gọi là astrocytoma - ASTRO ngôi sao . Vì thế theo các phân loại - classifications cũ trong pathology thì astrocytomas của não đươc. chia ra là 4 mức độ dữ malignant từ độ 1 2 đến 3 4. Mức độ dữ nhất - mức độ 3 hay 4 thì thường .