TAILIEUCHUNG - Đọc Đếm Máu Số 1

Bài này hoàn toàn dựa theo kinh nghiệm đọc máu cuả riêng tôi trong hơn hai mươi năm qua, trong việc làm consultant về máu tại HKỳ. Dĩ nhiên là đã có rất nhiều bài tham khảo về việc này trong văn chuơng y khoa thế giới, và rất dễ nêu ra đây, nhưng tôi sẽ không nêu ra các tham khảo vì các lý do sau: 1. Bài này có tính cách một bài nói chuyện nhàn nhã trong khi uống trà, quần thùng áo rộng, chứ không phải trong một phòng học mặc áo trắng, chiếu slides | Đoc Đêm Máu Sô 1 Như đã viết trước mỗi cuối tuần tôi sẽ viết một loạt bài về cách đọc đếm máu sẽ viết tắt DMTP đếm máu toàn phần - Complete blood count -theo tiếng English . Bài này hoàn toàn dựa theo kinh nghiệm đọc máu cuả riêng tôi trong hơn hai mươi năm qua trong việc làm consultant về máu tại HKỳ. Dĩ nhiên là đã có rất nhiều bài tham khảo về việc này trong văn chuơng y khoa thế giới và rất dễ nêu ra đây nhưng tôi sẽ không nêu ra các tham khảo vì các lý do sau 1. Bài này có tính cách một bài nói chuyện nhàn nhã trong khi uống trà quần thùng áo rộng chứ không phải trong một phòng học mặc áo trắng chiếu slides. 2. Tác giả bài này sẽ truyền những kinh nghiệm riêng kết tinh cuả nhiều năm học hỏi và hành nghề. Vào văn chương y khoa sẽ tìm ra các tham khảo đấy nhưng sẽ mất rất nhiều thì giờ vì nhưng kinh nghiệm này được viết tản mát trong sách vở báo chí y khoa thế giới và lắm khi chỉ truyền miệng tại các chuơng trình dạy chuyên viên máu tại xứ này vì chưa ai có thì giờ viết hẳn ra . 3. Bài sẽ nhấn mạnh đến những cái khôn ngoan tricks trong việc đọc máu khiến cho người đọc sẽ đọc máu rất nhanh và có hiệu quả nhờ những điểm khôn ngoan riêng trong nghề. Từ đây đến cuối bài nói chuyện riêng để nhớ ơn các giáo sư Máu Viết bài này tôi không thể quên đuợc giáo sư Máu cuả tôi tại University Hospitals và Cleveland Metropolitan General Hospital Cleveland Ohio nơi tôi học fellowship thứ nhì về máu và ung thư Fellowship thứ nhất về ung thư - Medical Oncology- ở New York dưới giáo sư John Horton tốt nghiệp tại đại học Sheffield England tác giả quyển Cancer quyển sách ung thư đầu tiên tại Hkỳ và giáo sự J. Spiers giáo sư Máu tại bệnh viện Hammersmith London . GS Spiers đã giới thiệu tôi sang thụ giáo GS Harris. Giáo sư John Harris là một chuyên viên Máu nổi tiếng quốc gia và thế giới ông chuyên về tế bào máu đỏ tác giả hang trăm bài viết và cũng là tác giả cuả quyển sách về máu đỏ nổi tiếng một thời The Red Cell Production Metabolism Destruction Normal and Abnormal các tác giả .