TAILIEUCHUNG - "Hô biến" cho đôi mắt nhỏ

Với kiểu trang điểm này, đôi mắt ti hí của bạn bỗng chốc to hơn, thanh hơn và vô cùng quyến rũ nữa. | "Hô biến" cho đôi mắt nhỏ Với kiểu trang điểm này, đôi mắt ti hí của bạn bỗng chốc to hơn, thanh hơn và vô cùng quyến rũ nữa. Ảnh: Xinh xinh Cách thực hiện Bước 1: Bạn dùng tay kéo mi mắt trên lên. Sau đó, dùng chì nước màu đen vẽ một khoảng 1/3 tính từ đuôi mắt. Ảnh: Xinh xinh Bước 2: Vẫn tiếp tục dùng chì nước đen vẽ xuống dưới mi, phần hốc mắt một khoảng 1/3. Bước 3: Bạn dùng bút chì kẻ phần mí ngoài của chân mi trên. Ảnh: Xinh xinh Bước 4: Vẫn dùng bút chì đó bạn, bạn kéo mí mắt lên và kẻ một đường phía trong của chân mi. Bước 5: Bạn dùng chì đen kẻ dài phần đuôi mắt. Bước 6: Bạn dùng chì nâu đánh cho phần chân mi mắt dưới.