TAILIEUCHUNG - 10 Thách thức của nhà quản lý

Về mặt khái niệm, tạm bỏ qua sự phân định giữa nhà quản trị (manager) và nhà lãnh đạo (leader), sau đây xin gọi chung là người quản lý. Để làm tốt công việc, người quản lý trước hết phải nhìn được những thách thức và tìm phương thức giải quyết | 10 Thách thức của nhà quản lý về mặt khái niệm tạm bỏ qua sự phân định giữa nhà quản trị manager và nhà lãnh đạo leader sau đây xin gọi chung là người quản lý. Để làm tốt công việc người quản lý trước hết phải nhìn được những thách thức và tìm phương thức giải quyết. Theo tôi mười thách thức lớn nhất đối với năng lực của người quản lý có thể tóm lược như sau 1. Học không học và tự học Học ở đây được hiểu là phải có bằng cấp. Không ai tự hào mình không được học và cũng rất khó để nói rằng tôi giỏi lĩnh vực này nhưng không có bằng cấp. Muốn làm quản lý phải được đào tạo tức là phải đến lớp . Điều đó không sai nhưng sẽ không đúng ở chỗ nếu người ta kỳ vọng quá nhiều vào những việc đào tạo như vậy. Điều cốt yếu nhất phải là sự tự học. Tự học không theo nghĩa là tự đọc hay tự nghiên cứu mà kể cả khi đến trường lớp nếu bản thân không chủ động tìm hiểu tư duy thì chuyện được đào tạo cũng khó mà đạt được hiệu quả. Người quản lý không tự học tất sẽ thất bại trong một xã hội trong một nền công nghiệp và môi trường kinh doanh như hiện nay. Công nghệ đem đến nhiều thay đổi tốt đẹp hơn trong cuộc sống và công việc nhưng nó tạo áp lực ghê gớm về sự tự học lên con người nhất là những người quản lý. Ngày xưa giữa người tự học tốt và chưa tốt không có khoảng cách lớn nhưng ngày nay khoảng cách đó sẽ là vô tận. 2. Tìm một binh pháp riêng Cách lý tưởng nhất là nên xây dựng một binh pháp riêng cho doanh nghiệp mình. Nói nôm na là cần một cẩm nang quản lý bao gồm những nguyên tắc phương pháp luận quản lý quan trọng và đặc trưng của doanh nghiệp. Tất nhiên không có nghĩa là ai đọc binh pháp xong cũng trở thành chiến tướng nhưng điều quan trọng là cần đúc kết kinh nghiệm của các thế hệ quản lý để định hướng và tạo nên bản sắc quản trị của doanh nghiệp. Đặc biệt những doanh nghiệp mà sự tồn tại và phát triển đã tính bằng chục năm thì phong cách và bản sắc quản trị của doanh nghiệp đã có hình hài. Chuyện gửi nhân sự đi đào tạo bên ngoài chỉ là một phần việc truyền nghề mới là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN