TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (Tiết 1) Tiết 2

Hoạt động của giáo viên định: Khởi động. tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học tập. bài mới: a)Giới thiệu bài: “Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn” b)Thực hành tiếp tiết 1: Hoạt động của học sinh -Chuẩn bị dụng cụ học tập. -Kiểm tra kết quả thực hành của HS ở tiết 1 và -HS nêu các bước khâu túi rút dây. yêu cầu HS nhắc lại các bước khâu túi rút dây. -Hướng dẫn nhanh những thao tác khó. Nhắc -HS theo dõi. HS khâu vòng 2 -3 vòng chỉ qua mép vải ở góc. | CẮT KHÂU THÊU SẢN PHẨM Tự CHỌN Tiết 1 Tiết 2 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định Khởi động. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn b Thực hành tiếp tiết 1 -Kiểm tra kết quả thực hành của HS ở tiết 1 và yêu cầu HS nhắc lại các bước khâu túi rút dây. -Hướng dẫn nhanh những thao tác khó. Nhắc HS khâu vòng 2 -3 vòng chỉ qua mép vải ở góc tiếp giáp giữa phần thân túi với phần luồn dây để giữ cho đường khâu không bị tuột. -GV cho HS thực hành và nêu yêu cầu thời gian hoàn thành. -GV quan sát uốn nắn thao tác cho những HS -Chuẩn bị dụng cụ học tập. -HS nêu các bước khâu túi rút dây. -HS theo dõi. -HS thực hành vạch dấu và khâu phần luồn dây sau đó khâu phần thân túi. còn lúng túng . Hoạt động 4 Đánh giá kết quả học tập của HS. -GV tổ chức cho HS trưng bày sản phàm thực hành. -GV nêu tiêu chấn đánh giá sản phàm Đường cắt gấp mép vải thẳng phang. Khâu phần thân túi và phần luồn dây đúng kỹ thuật. Mũi khâu tương đối đều thẳng không bị dúm không bị tuột chỉ. Túi sử dụng được đựng dụng cụ học tập như phấn tấy. . Hoàn thành sản phấm đúng thời gian quy định -GV cho HS dựa vào các tiêu chuấn trên để đánh giá sản phấm thực hành. -GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS. xét- dặn dò -HS trưng bày sản phấm. -HS tự đánh giá các sản phấm theo các tiêu chuấn trên. -HS lắng nghe. -HS cả lớp. -Nhận xét sự chuấn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. -Hướng dẫn HS về nhà đọc trước bài và chuấn bị vật liệu dụng cụ theo SGK để học bài Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình cơ khr.