TAILIEUCHUNG - 6 bước hành động trong cơn suy thoái

Thực tế đã cho thấy, khi đối phó với suy thoái kinh tế, hầu hết các công ty đều giảm bớt các dự định, và áp dụng những biện pháp phòng vệ để cắt giảm chi phí. Mục tiêu của họ đơn giản là vượt qua được suy thoái hoặc, cố lắm thì bảo toàn được nguồn thu và tăng trưởng hiện thời. Thế nhưng, với những công ty có cách nhìn tham vọng đi lên, suy thoái không chỉ là một sự đe dọa mà còn là một cơ hộ. | 6 bước hành động trong cơn suy thoái Thực tế đã cho thấy khi đối phó với suy thoái kinh tế hầu hết các công ty đều giảm bớt các dự định và áp dụng những biện pháp phòng vệ để cắt giảm chi phí. Mục tiêu của họ đơn giản là vượt qua được suy thoái hoặc cố lắm thì bảo toàn được nguồn thu và tăng trưởng hiện thời. Thế nhưng với những công ty có cách nhìn tham vọng đi lên suy thoái không chỉ là một sự đe dọa mà còn là một cơ hội Tồn tại qua cơn suy thoái -- Duy trì tăng trưởng và khả năng sinh lời -- Đề ra những chuyển hướng chiến lược -- Tấn công và chiến thắng Họ tìm kiếm những điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh và phát hiện ra cơ hội để thâm nhập chống lại họ giảm giá một số sản phẩm dịch vụ để tăng thêm thị phần hoặc thậm chí tăng giá có chọn lọc để thu thêm lợi nhuận. Thay vì giữ nguyên hiện trạng họ tìm kiếm nhiều cách thức để thúc đẩy năng lực cốt lõi trong những lĩnh vực mới trong các ngành công nghệ hoặc các phân đoạn thị trường. Có hai khía cạnh chuẩn bị trước tiên giảm thiểu tổn thất để đạt tăng trưởng và lợi nhuận tiếp đến khai thác các cơ hội để chống cạnh tranh. Điều chủ yếu là cải tiến để hoạt động cho hiệu quả thúc đẩy phần kinh doanh cốt lõi và tạo nên vị thế bền vững trên thị trường. Việc chuẩn bị nói trên chính là tạo điều kiện cho doanh nghiệp hành động nhanh hơn tập trung hơn hiệu quả hơn khi suy thoái xảy đến và đem lại lợi ích cạnh tranh lâu dài. Tuy vậy muốn thành công trong giai đoạn suy thoái đòi hỏi phải có kỷ luật tính nghiêm khắc và sự giám sát chặt chẽ. Dưới đây là 6 bước hành động cần tiến hành 1. Đánh giá rủi ro Hãy bắt đầu bằng việc phân tích mức độ chịu đựng của doanh nghiệp đến đâu khi suy thoái tác động đến doanh số bán chi phí lợi nhuận cũng như chu kỳ kinh doanh. Doanh nghiệp phải đa dạng hóa sản phẩm khách hàng vùng tiêu thụ như thế nào để đối phó với những biến động Trả lời những câu hỏi này sẽ giúp cho việc xác định những hành động ưu tiên cần thực hiện. Để tìm ra các rủi ro tiềm ẩn hãy xem xét các ngành kinh doanh và toàn bộ .