TAILIEUCHUNG - Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 307

Gửi đến các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 307 giúp các bạn học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. tài liệu. | SỞ GD&ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 4 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 307 Câu 81 : Anh N bị mất máy tính, do nghi ngờ B là thủ phạm nên N tung tin mẹ B có quan hệ bất chính với một người đàn ông đã có gia đình ở địa phương khiến B bị bạn bè dị nghị, xa lánh. Trong trường hợp này, N đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. B. Được bảo hộ về đời sống tình cảm. C. Bất khả xâm phạm về quan hệ riêng tư. D. Bất khả xâm phạm về tình trạng sức khỏe. Câu 82 : Hành vi nào sau đây là biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh? A. Khai thác tối đa mọi nguồn lực. B. Kích thich sức sản xuất. C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. D. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường. Câu 83 : Tất cả mọi cá nhân, tổ chức nếu vi phạm pháp pháp luật đều phải xử lý như nhau. Điều đó thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? A. Tính công khai. B. Tính qui phạm phổ biến. C. Tính quyền lực bắt buộc chung. D. Tính dân chủ. Câu 84 : Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường A. đối lập giá trị sản phẩm. B. thấp hơn giá trị hàng hóa. C. ngang bằng giá trị cá biệt. D. cao hơn giá trị sử dụng. Câu 85 : Người không thực hiện đúng hợp đồng mua bán phải bồi thường thiệt hại là thể hiện trách nhiệm A. dân sự. B. hành chính. C. công vụ. D. kỷ luật. Câu 86 : N tham gỉa cuộc thi thiết kể thời trang tỉnh H và đạt giải cao. Một hôm, chị họ của N ở tỉnh B sang chơi, vô tình thấy những thiết kế thời trang của N nên đã lén chụp lại và gửi cho D. D đã nhờ người yêu là T nộp những thiết kế đó lên công ty thiết kế thời trang X để mong được vào đó làm việc. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật ? A. Chị họ của N và D. B. Công ty X, D,T C. N và T. D. N, T và công ty X. Câu 87 : Trong hợp đồng lao động giữa Giám đốc công ty A với .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.