TAILIEUCHUNG - Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (ĐH Mở TP. HCM)

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 2: Hoạch định chiến lược marketing" giúp người học có thể trình bày được quy trình quản trị marketing, liệt kê được các chiến lược marketing và các thành phần của chúng,. nội dung chi tiết. | MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 2: hoạch định chiến lược marketing TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỤC TIÊU CHƯƠNG 2 QUI TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING Hoạch định chiến lược công ty Lập kế hoạch Marketing Đặt mục tiêu Đánh giá cơ hội Lập chiến lược marketing Lập kế hoạch marketing Phát triển chương trình marketing Thực hiện kế hoạch và chương trình marketing Kiểm soát kế hoạch và chương trình marketing Đo lường Đánh giá CÁC BƯỚC TRONG LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC Chiến lược công ty phải tập trung vào khách hàng Hoạch định chiến lược toàn công ty, giúp dẫn dắt kế hoạch và chiến lược marketing XÁC ĐỊNH SỨ MỆNH CÔNG TY PHÂN TÍCH SỨ MỆNH CỦA EBAY Chúng tôi giúp mọi người giao dịch thương mại mọi thứ trên Trái Đất. Chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng vào việc trải nghiệm giao dịch trực tuyến trên internet của tất cả các đối tượng: người thu thập, người môi giới, doanh nghiệp nhỏ, người tìm những món hàng độc nhất, hay những món hàng giá rẻ, những người bán hàng tìm kiếm cơ hội .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.