TAILIEUCHUNG - Ung Thư Ngoài Da Melanoma

Bài này tóm tắt vài nhận xét bệnh ngoài da melanoma của người Việt ở hải ngoại, nói riêng, và của người Mỹ gốc Á Châu, nói chung. Theo Bs Nguyễn Quang Tiến, Chuyên Khoa Bệnh Ngoài Da, đã hành nghề lâu năm tại Hoa Kỳ cho biết: Không gặp thường xuyên bệnh ung thư da melanoma ở người Việt tại hải ngoại. Cứ mỗi 3 tháng thì chỉ gặp một người Việt bị ung thư da melanoma. Trái lại, cứ mỗi tháng thì gặp khoảng 1 hay 2 người da trắng bị bệnh ung thư da melanoma. . | Ung Thư Ngoài Da Melanoma Bài này tóm tắt vài nhận xét bệnh ngoài da melanoma của người Việt ở hải ngoại nói riêng và của người Mỹ gốc Á Châu nói chung. Theo Bs Nguyễn Quang Tiến Chuyên Khoa Bệnh Ngoài Da đã hành nghề lâu năm tại Hoa Kỳ cho biết Không gặp thường xuyên bệnh ung thư da melanoma ở người Việt tại hải ngoại. Cứ mỗi 3 tháng thì chỉ gặp một người Việt bị ung thư da melanoma. Trái lại cứ mỗi tháng thì gặp khoảng 1 hay 2 người da trắng bị bệnh ung thư da melanoma. Bs Đặng Văn Việt chuyên khoa Bệnh Mắt hiện đang hành nghề tại Quận Cam Orange County California cho biết trong vòng 29 năm hành nghề tại đây chưa từng gặp trường hợp người Việt hải ngoại nào bị ung thư melanoma ở mắt. Bs Việt có gặp vài trường hợp mụn ruồi trong võng mạc mắt. Nói về mọi thứ ung thư ở Hoa Kỳ thì ung thư da melanoma xếp hạng thứ 6 trong các ung thư của đàn ông Mỹ và xếp hạng thứ 7 trong các ung thư của đàn bà Mỹ. Phần lớn ở tuổi khoảng 45 tới 55. Trước 40 tuổi tức là còn trẻ hơn 25 người Mỹ bị ung thư da melanoma Những người Mỹ da lợt bị nhiều nguy cơ ung thư da melanoma hơn người da đậm. Thí dụ ngưòi Mỹ da trắng bị ung thư da melanoma nhiều gấp 20 lần ung thư da melanoma hơn người Mỹ da đen. Nếu nói về bình diện quốc tế thì người da trắng bị nguy cơ ung thư da melanoma nhiều nhất còn người Á Châu bị nguy cơ ung thư da thấp nhất. Dân Úc Châu bị nguy cơ ung thư da melanoma cao nhất. Có một số người Á Châu để bệnh nặng vì định bệnh ung thư da melanoma quá trễ. Nếu định bệnh ngoài da melanoma sớm thì tỉ lệ khỏi bệnh lên tơí 95 . Cần lưu ý là không phải melanoma chỉ bắt nguồn từ nốt ruồi mole mà có thể phát hiện từ những nơi chưa bao giờ bị chấn thương nào khác ngoài da. Melanoma có thể mọc từ một đường rãnh nơi móng tay hay móng chân hoặc từ một vết bầm ngoài da để lâu không hết bệnh. Vậy nếu bất chợt thấy một chấn thương lesion mới ngoài da thì bệnh nhân nên sớm gặp một bác sĩ chuyên khoa ngoài da. Nếu vết chấn thương rộng ngoài da đặc biệt chấn thương không có bờ đều đặn thì cũng nên

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    56    0    04-12-2021
89    22    4    04-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.