TAILIEUCHUNG - Sử dụng từ ghép trong tiếng Anh

1. Những danh từ ghép được viết thành một từ như “blackbird” (con sáo), “whiteboard” (bảng trắng), “bathroom” (phòng tắm) . thường là những từ có hai âm tiết. Những từ đơn lẻ thành phần của chúng thường là những từ một âm tiết. | Sử dụng từ ghép trong tiếng Anh Trong tiếng Anh việc kết hợp các từ đơn lẻ thành danh từ ghép tuân theo những quy tắc cơ bản sau 1. Những danh từ ghép được viết thành một từ như blackbird con sáo whiteboard bảng trắng bathroom phòng tắm .. thường là những từ có hai âm tiết. Những từ đơn lẻ thành phần của chúng thường là những từ một âm tiết. Ví dụ eye-witness nhân chứng eye witness mother-in-law mẹ chồng vợ mother in law living room phòng khách living room drawing board bảng vẽ drawing board petrol station trạm xăng petrol station 2. Trọng âm của những danh từ ghép thường rơi vào âm tiết đầu tiên. Đây là điểm khác biệt giữa danh từ ghép và hiện tượng các từ đơn lẻ được kết hợp để bổ nghĩa cho nhau. VD a WHITEboard a white BOARD 3. Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ như bus stop điểm dừng xe buýt không hề đuợc viết liền drop-out dropout kẻ bỏ học học sinh bỏ học được viết theo cả hai cách hay stepmother mẹ kế lại được viết liền thành một từ. Vì vậy không gì có thể thay thế một cuốn từ điển tốt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN