TAILIEUCHUNG - Lãnh đạo trong các thời kỳ khủng hoảng

Lãnh đạo trong một môi trường hoàn hảo như trước đây khi thông tin luôn có đầy đủ, thời cơ liên kết trong kinh doanh thuận lợi, các mô hình phát triển luôn được vạch sẵn theo những dự báo, giới tiêu thụ không gặp khó khăn khi mua sắm, các công ty dịch vụ quảng cáo luôn đầy ắp công việc sẽ không còn nữa và cũng sẽ không còn có điều kiện xảy ra. | Lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng Lãnh đạo trong một môi trường hoàn hảo như trước đây khi thông tin luôn có đầy đủ thời cơ liên kết trong kinh doanh thuận lợi các mô hình phát triển luôn được vạch sẵn theo những dự báo giới tiêu thụ không gặp khó khăn khi mua sắm các công ty dịch vụ quảng cáo luôn đầy ắp công việc. sẽ không còn nữa và cũng sẽ không còn có điều kiện xảy ra. Trong gần hai năm qua chúng ta ít có những phản ứng tích cực mà chỉ ngậm ngùi với những khó khăn trong kinh doanh. Thực tế môi trường kinh doanh không bao giờ bình thường do những ảnh hưởng từ tình hình kinh tế - chính trị không ổn định các biến động xã hội sự lên xuống của thị trường chứng khoán biến động của tỷ giá và sự cạnh tranh khốc liệt trong tình hình hiện nay để giành lấy thị phần. Ngoài ra những vấn đề khác cũng cần phải được xem xét như nạn chảy máu chất xám những nhân viên giỏi thì luôn tìm việc ở những nơi tốt hơn và các nhà đầu tư luôn yêu cầu tỷ suất lợi nhuận cao và không bao giờ hài lòng với những kết quả đạt được. Những nhà lãnh đạo thành công nhận thức họ không thay đổi được hiện trạng bị chi phối bởi điều kiện kinh tế môi trường và các yếu tố phi quản lý nằm ngoài tầm kiểm soát. Điều quan trọng là họ phải biết đặt ra các vấn đề ưu tiên và phân phối các nguồn lực thích hợp theo các yêu cầu cấp thiết. Nhà lãnh đạo nhạy bén cần hiểu được điều này và sử dụng tốt nhất những thông tin có được mà không một chút phàn nàn và chấp nhận những sự kiện thực tế này. Những quy luật kinh điển về mậu dịch không thay đổi cái thay đổi ở đây chính là sự hạn chế giải thích về sự cạnh tranh và sự thay đổi đột ngột của các lực lượng thị trường. Lãnh đạo trong thời kỳ hiện nay đòi hỏi phải có óc tò mò để khám phá thị trường mới và sự nhạy cảm trong tiếp thị nếu như muốn thành công trong tình hình kinh tế đầy khó khăn này. Nếu như những tri thức và óc tò mò của họ đã bị xơ cứng thì sự tồn tại của họ rất là nguy hiểm. Đó là sự kết hợp của tri thức về chiều rộng cũng như chiều sâu và am hiểu sự chi .