TAILIEUCHUNG - Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng cách bờ hậu môn từ 5cm trở lên

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả của phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng cách bờ hậu môn từ 5cm trở lên. Nghiên cứu tiến hành với 132 trường hợp ung thư trực tràng được phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng cách bờ hậu môn từ 5cm trở lên tại bệnh viện Bình Dân từ 06/2007 đến 02/2011. | Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 Nghiên cứu Y học PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG CÁCH BỜ HẬU MÔN TỪ 5CM TRỞ LÊN Đinh Quang Tâm*, Trần Thiện Hòa*, Nguyễn Trần Uyên Thy*, Văn Tần** TÓM TẮT Đặt vấn đề: Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng đã phát triển khắp thế giới trong 2 thập kỷ qua. Tại Việt Nam, phẫu thuật này ngày càng được phát triển rộng rãi. Mục tiêu: Đánh giá kết quả của phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng cách bờ hậu môn từ 5cm trở lên. Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, mô tả cắt ngang, 132 trường hợp ung thư trực tràng được phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng cách bờ hậu môn từ 5cm trở lên tại bệnh viện Bình Dân từ 06/2007 đến 02/2011. Kết quả: Hồi cứu 132 bệnh nhân: 73 nam, 59 nữ. Tuổi trung bình: 58,4 ± 14,1. Triệu chứng lâm sàng nổi bật nhất là đi tiêu phân đàm máu (81,8%). Vị trí bướu ≤ 10cm (58,3%), > 10cm (42,7%).Giải phẫu bệnh: carcinom tuyến (99,2%). Phân loại TNM: I (2,6%), II (14,5%), III (72,7%), IV (9,1%). Biến chứng sau mổ: nhiễm trùng vết mổ (28,8%), xì rò miệng nối (9,1%). Tỷ lệ tử vong là 0,8%. Kết luận: Đây là phẫu thuật an toàn và hiệu quả với tỷ lệ biến chứng sau mổ và tử vong thấp. Từ khóa: rò miệng nối – phẫu thuật nội soi – ung thư trực tràng. ABSTRACT OUTCOME OF LAPAROSCOPIC SURGERY FOR RECTAL CANCER TREATMENT WITH TUMOR POSITION 5CM FROM THE ANAL VERGE. Đinh Quang Tam, Tran Thien Hoa, Nguyen Tran Uyen Thy, Van Tan * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 ‐ Supplement of No 1 ‐ 2012: 160 ‐ 166 Background: Laparoscopic surgery for rectal cancer is increasingly practiced worldwide in the last 2 decades. In Vietnam, this surgery is increasingly widespread. Objective: To evaluate the results of laparoscopic surgery for rectal cancer treatment with tumor position 5cm from the anal verge. Method: Retrospectively studied 132 patients of rectal cancers undergoing low anterior resection surgery at Binh Dan hospital from 06/2007 to 02/2011. Results: There were 132

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.