TAILIEUCHUNG - 10 biện pháp mở rộng hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ

Thiếu vốn và huy động luôn là vấn đề gây đau đầu cho các doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp nhỏ luôn ở trong tình trạng “đói vốn” trầm trọng. Họ phải đối mặt với những khó khăn rất lớn khi tìm kiếm những nguồn từ bên ngoài để cung cấp vốn cho chiến lược tăng trưởng của công ty. Với sự hạn hẹp về tài chính như vậy, các doanh nghiệp nhỏ cần phải nghĩ đến những phương cách sáng tạo để thúc đẩy công việc kinh doanh đi lên. . | 10 biện pháp mở rộng hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ Thiếu vốn và huy động luôn là vấn đề gây đau đầu cho các doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp nhỏ luôn ở trong tình trạng đói vốn trầm trọng. Họ phải đối mặt với những khó khăn rất lớn khi tìm kiếm những nguồn từ bên ngoài để cung cấp vốn cho chiến lược tăng trưởng của công ty. Với sự hạn hẹp về tài chính như vậy các doanh nghiệp nhỏ cần phải nghĩ đến những phương cách sáng tạo để thúc đẩy công việc kinh doanh đi lên. 1. Ứng dụng Internet. Internet sẽ cho phép các DN nhỏ tiếp cận một thị trường tương đối rộng lớn và phục vụ khách hàng toàn bộ 24h trong ngày. Chỉ với một khoản tiền nhỏ hàng tháng bạn đã có thể quảng bá công việc kinh doanh của mình ra toàn thế giới. Nhưng cái lợi lớn nhất của Internet chính là nó tạo ra một sân chơi bình đẳng giữa các DN nhỏ và DN lớn. Một Website được thiết kế tốt có thể mở rộng phạm vi và quy mô kinh doanh của bạn thậm chí còn có thể tạo ra hình ảnh của một công ty có cơ cấu tổ chức tốt thay vì một DN nhỏ do mỗi một nhà quản lý điều hành. Xây dựng một Website tốt là bạn có thể cạnh tranh được với các công ty lớn. 2. Thuê mướn nhân công với chi phí thấp nhưng hiệu quả. Nếu bạn không đủ điều kiện thuê những người làm việc cả ngày bạn có thể thuê những nhân viên bán hàng theo phương thức trả theo hoa hồng sản phẩm. Bạn sẽ chỉ phải trả cho họ dựa trên những gì họ thu được. Hoặc bạn có thể thuê những người sẵn sàng làm việc không lấy lương đổi lại sẽ là cổ phần của công ty nếu công ty làm ăn phát đạt. Có rất nhiều những người có tài sẵn sàng làm việc với thu nhập thấp để đổi lại có được sự đảm bảo về quyền sở hữu một phần công ty một khi nó ăn nên làm ra. 3. Mở rộng các mối quan hệ bằng việc tham gia vào các tổ chức kinh doanh. Các tổ chức kinh doanh và thương mại là những nguồn cung cấp những mối quan hệ tiềm tàng cho bạn trong tương lai từ những nhà đầu tư khách hàng bạn hàng hay những người có kinh nghiệm . Hơn nữa việc này còn giúp bạn nắm được những thông tin cập .