TAILIEUCHUNG - Ebook Cây hoa chữa bệnh: Phần 1 - NXB Y học

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Lịch sử cây hoa làm thuốc và làm thực phẩm, xử lý hoa trước khi làm thuốc và nấu ăn, các phương thức chế biến hoa làm thực, dược phẩm,. chi tiết nội dung tài liệu. | NGUYÊN VẰN ĐÀN - vũ XUÂN QUANG - NGÔ NGỌC KHUYÊN CÂY HOA CHỮA BỆNH Hoa trị liệu pháp NHÀ XUẤT BẲN Y HỌC HÀ NỘI - 2005 LỜI NÓI ĐẨU Trong thẾ kỷ XX vừa qua thảo dược đã là một trong những lìguon thuốc quý mà người ta đã huy đòng dược trong cả nùóc đe thực hiện mục đích y tè cao cả sức khoẻ cho moi người đến. nảni 2D0D. Mhiéu cây thuốc Nam và thuốc Đông y thiết yếu đà góp phần tích cực phục vụ công tác kháng chiến và công cuộc hoà bình kíén thiết đất nước. Bước sang thế kỷ XXI trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước bao vệ sức khoẻ phòng và trí bệnh cho nhàn dân tích cực bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp bển vững ỏ thành thị cũng như ổ nông thôn việc gảy trồng và sử dụng các cây hoa làm thuốc là một vấn dế dược nhiểu người quan tâm Cây hoa làm thuốc được coì trọng khống nhũng vi có tác dụng phòng bệnh và trị bệnh bâo vệ sức khoè cho mọi người mà còn góp phần làm đẹp cho cảnh quan môi trương và thêm hương vị cho cuộc sôhg của con người. Trong cuốn sách nhỏ này chúng tòi mói nêu được gẳn 100 cây hoa vừa làm thuốc trị bộnh vừa làm cay cảnh và làm thực phẩm. Đe tiện sù dụng chúng tòi còn giới thicu bảng tra cứu các cây hoa làm thuốc theo tèn Việt Nam Bang tra cứu cằy hoa làm thuốc theo tẻn khoa hoc và Bảng tra cứu các cây hoa làm thuốc xêp theo loại bệnh theo y học hiện đạĩ Do điểu kiện chant khảo thu thập tư liệu y dược học trong và ngoài nước còn hạn hẹp trình độ hiểu biết vè cây hoa chửa bệnh còn hạn chế kính mong quý vi độc giả chỉ bảo cho những sai sót Nhóm tác giả

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.