TAILIEUCHUNG - Ebook Cây hoa chữa bệnh: Phần 2 - NXB Y học

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Một số cây hoa chữa bệnh, bảng tra cứu các cây hoa làm thuốc theo tên Việt Nam, bảng tra cứu các cây hoa làm thuốc theo tên khoa học,. chi tiết nội dung tài liệu. | HOA HIÊN Tên khác Huven thao Kim châm thái Hoàng hoa thái Tẽn khoa học Hemcrocallis ulva L. Họ Hoa hiên tìetnerocaỉỉidaceữe . Nguồn gốc Cây có nguồn gốc Dông Nam Âu Tày Á mọc d Trưng Quốc Nhát Bản di thực ơ Hoa Kỳ phía Đông được trồng ỏ châu Au Đông Nam A Indonesia Việt Nam. . Indonesia trồng cây này d miến núi dùng làm cây cảnh và rau àn làm phẩm màu cây mọc hoang và được trổng làm cay cảnh ở nhiểu nơi trồng bằng mam rề vào mùa xuân mùa thu. Mùa hoa tháng 6-8. Mô tả Cây thảo sông dai cao 30 - 90 cm thán rễ rat ngắn vái sợi rề nạc lấ hình dảì dài 60 - 100 em rộng 2 5 - 4 em nhọn mọc thang mặt dưới lá xanh lục nhạt. Trục cụm hoa cao 60 80 cm cụm hình ngủ phân nhánh ở trên mạng 6-10 hoa màu vàng đỏ to cuống ngắn lá bấc nhò dạng màng. Hoa khóng thơm đường kính 7 - 12 cni ông hoa đỏ vàng cánh hoa ngoài màu vàng cam thuòn nhọn cánh hoa bên trong to rộng hơn cánh bên ngoài mép lượn sóng gân kết mạng. Bao hoa hình phễu phía trên xẻ thành 6 phiến. Hoa có 6 nhỊ hầu có 3 ngăn. Quả hình 3 cạnh hạt bóng màu đen Nhửng rễ dùng làm dược lỉộu hình củ dà 5 - 10 cm đường kình 0 3 0 5 cm phía giữa hoặc phía dưái cu phình ra bề mặt rễ màu vàng xám nhạt hoặc xám nảu nhạt co lại với những nếp nhãn rõ. Bộ phận dùng Lá rỄ và thân rễ làm thuôc hoa làm raư ản 122 Thành phần hoá học Lá hon Hiền chứa glucid 55 protein 9 8 lipid 0 2 chất vô cơ 5 85 CaO 0 1 0 47 Fe20 í 0 67 các vitamin A B C glucose flavonoid coumarin carotenoid. Rễ có asparagin col chi cm fricdelin P SitosLerol-D gb Cosid Tác dụng 1 Nước sắc ỉd cây hoa Hiên Có tác dụng rút ngắn thời gian chảy máu và dồng máu tãng trương lực cơ trơn tàng lượng tiểu cầus hổng cầu nhưng bạch cắu và huyết sác tố không đoi. 2. RỄcáy hoa Hiên a Trị dược bệnh do huyết hấp trùng trùng hút máu gây ra b Tác dụng kêt hạch c Rể có độc Lính Theo Đỏng y ĩ. Rê cáy hoa Hiên Tính ui quy kinh Cam lương có độc vào các kinh thận phế Lôi Còng bào chế hoặc vào các kình tám tỷ Bản Thảo cẩu chân . Công đụng Lợi thuỷ lương huyết. Dùng điều tri thuỷ thủng tíeu .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.