TAILIEUCHUNG - Đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2014-2015 - Sở GD&ĐT Gia Lai

Tham khảo Đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2014-2015 để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm giải đề nhé! Hy vọng, đề thi sẽ giúp các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐỀ DỰ BỊ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn thi: Toán (Không chuyên) Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,0 điểm) Cho biểu thức , với . a. Rút gọn biểu thức A. b. Tìm giá trị của x để . Câu 2: (2,0 điểm) Cho hàm số có đồ thị (P) và đường thẳng d có phương trình , a. Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, đường thẳng d luôn cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt. b. Gọi x1, x2 là hoành độ giao điểm của d và (P). Tìm giá trị của m để x1, x2 thỏa mãn hệ thức Câu 3: (3,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau a. b. Câu 4: (3,0 điểm) Cho tứ giác ABCD nội tiếp nửa đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. a. Chứng minh là tứ giác nội tiếp. b. Chứng minh CA là tia phân giác của góc BCF. c. Gọi M là trung điểm của ED. Chứng minh bốn điểm B, C, M, F cùng thuộc một đường tròn. ---------Hết--------- Họ và tên thí sinh: .; SBD ; Phòng thi số Chữ ký của giám thị 1: ; Chữ ký của giám thị 2:

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.