TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra môn Vật lý học kỳ II lớp 9

Đề kiểm tra môn Vật lý học kỳ II lớp 9 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo. | ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 9 Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nội dung Các cấp độ tư duy Nhận biết Thông hiểu Điện từ học (8t) 1(1đ), 4(1đ), 2(1đ), 5(1đ), 3(1đ) Quang h/học (12t) 7(1đ),8(1đ), 9(1đ),11(1đ) 10(1đ),12(1đ), 13(1đ),14(1đ), 6(1đ) 9c(9đ) = 30% Quang lí (6t) 15(1đ), 17(1đ) 16(1đ), 18(1đ) 22(4đ) 5c(8đ) = 26,4% Sự BTNL (4t) 19(1đ) 20(1đ) KQ (9đ) = 30% KQ (9đ) = 30% Tổng Vận dụng 1 Vận dụng 2 Tổng cộng 21(6đ) 6c(11đ) = 37% 2c(2đ) = 6,6% KQ(2đ)+TL (4đ) = 20% TL(6đ) = 20% 22c(30đ) = 100% B. NỘI DUNG ĐỀ I. Hãy chọn phương án đúng. 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây? A. Một cuộn dây dẫn kín nằm cạnh một thanh nam châm. B. Nối hai cực của một thanh nam châm với hai đầu của một cuộn dây dẫn. C. Đưa một cực của pin từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín. D. Cho thanh nam châm rơi từ ngoài vào trong lòng một cuộn dây dẫn kín. 2. Với thí nghiệm được bố trí như hình 1, dòng điện cảm ứng xuất hiện ở cuộn dây dẫn kín trong trường hợp nào dưới đây? A. Thanh nam châm đứng yên, cuộn dây quay quanh trục PQ. B. Thanh nam châm và cuộn dây chuyển động cùng chiều luôn cách nhau một khoảng không đổi. Hình 1. 1 C. Thanh nam châm và cuộn dây đều quay quanh trục PQ. D. Thanh nam châm đứng yên, cuộn dây quay quanh trục AB. 3. Khi cho dòng điện xoay chiều chạy vào cuộn dây dẫn ở hình 2 thì miếng sắt A ở trạng thái nào dưới đây? A. Không bị hút, không bị đẩy. B. Bị đẩy ra. Hình 2 C. Bị hút chặt. D. Bị hút, đẩy luân phiên. 4. Máy phát điện xoay chiều gồm có các bộ phận chính nào dưới đây? A. Nam châm vĩnh cửu và hai thanh quét. B. Ống dây điện có lõi sắt và hai vành khuyên. C. Cuộn dây dẫn và nam châm. D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt. 5. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện lên gấp đôi thì công suất hao phí do toả nhiệt trên dây sẽ thay đổi như thế nào? A. Tăng 4 lần. C. Tăng 2 lần. B. Giảm 4 lần. D. Giảm 2 lần. 6. Trong hình 3, xy là mặt phân cách giữa hai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.