TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ MyTV tại Viễn thông Thái Nguyên

Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và đặc trưng của dịch vụ IPTV (MyTV); phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ MyTV tại Viễn thông Thái Nguyên; một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ MyTV tại Viễn thông Thái Nguyên. | Luận văn thạc sỹ Viện Kinh tế & Quản lý ĐHBK Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LƯƠNG THỊ LOAN PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MYTV TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ĐẠI THẮNG HÀ NỘI - 2013 Lương Thị Loan 1 CH QTKD: 2011 - 2013 Luận văn thạc sỹ Viện Kinh tế & Quản lý ĐHBK Hà Nội TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Đề tài: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ MyTV tại Viễn thông Thái Nguyên. Tác giả luận văn: Lương Thị Loan Lớp 11AQTKD- TN Người hướng dẫn khoa học : TS. Nguyễn Đại Thắng Nội dung tóm tắt : a. Lý do chọn đề tài: Internet Protocol Television (IPTV) ra đời, dễ dàng cung cấp nhiều hoạt động tương tác hơn, làm tăng mức độ cạnh tranh cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ truyền hình. Nắm được xu thế mới này, rất nhiều doanh nghiệp trong đó có VNPT đã nhập công nghệ và phát triển dịch vụ này tại Việt Nam. Tuy nhiên dịch vụ truyền hình MyTV mới đưa vào sử dụng đã gặp phải sự cạnh tranh gay gắt, chính vì vậy việc nâng cao chất lượng dịch vụ MyTV là một vấn đề quan trọng hàng đầu của tập đoàn VNPT nói chung và VNPT Thái Nguyên nói riêng. Đề tài “ Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ MyTV tại Viễn thông Thái Nguyên” được lựa chọn để nghiên cứu. b. Mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. • Mục đích nghiên cứu: Đánh giá chất lượng dịch vụ MyTV tại Viễn thông Thái Nguyên, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ MyTV. • Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng và những nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ MyTV • Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu chất lượng một số dịch vụ MyTV của Viễn thông Thái Nguyên từ năm 2010 đến nay. c. Tóm tắt nội dung và đóng góp mới của tác giả. Kết cấu luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và đặc trưng của dịch vụ IPTV (MyTV). Lương Thị Loan 1 CH QTKD: 2011 - 2013 Luận văn thạc

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.