TAILIEUCHUNG - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Khách sạn Thái Nguyên

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích được thực trạng hiệu quả kinh doanh hay hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Khách sạn Thái Nguyên bao gồm nhận dạng được điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn, thuận lợi và phát hiện những yếu kém trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh, đồng thời tìm ra các nguyên nhân đứng sau thực trạng đó để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục và cải thiện những yếu kém . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THẢO MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Nguyễn Quốc Tiến HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Quốc Tiến Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào. Thái Nguyên, ngày 01 tháng 03 năm 2014 Người thực hiện Nguyễn Thị Thảo i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian khảo sát, nghiên cứu thực tế tại Khách sạn Thái Nguyên, luận văn tốt nghiệp được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo TS. Nguyễn Quốc Tiến và các thầy cô giáo Viện Kinh tế và Quản lý, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tập thể ban lãnh đạo và các phòng ban, bộ phận của Khách sạn cùng nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học kinh tế và các bạn đồng nghiệp. Do kiến thức còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn bè đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày 01 tháng 03 năm 2014 Người thực hiện Nguyễn Thị Thảo ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ v MỞ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.