TAILIEUCHUNG - Pháp lệnh số 38-L/CTN

Pháp lệnh số 38-L/CTN về việc Bảo hộ Quyền Tác giả do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành | UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số 38-L CTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm 1994 LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 38L CTN NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1994 TRÍCH CHỦ TỊCHNƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội NAY CÔNG BỐ Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1994. PHÁP LỆNH BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 1- Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm hoặc một phần tác phẩm văn học nghệ thuật khoa học. 2- Nhưng người sau đây cũng được công nhận là tác giả - Người dịch tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác - Người phóng tác từ tác phẩm đã có người cải biên chuyển thể từ loại hình nghệ thuật này sang loại hình nghệ thuật khác - Người biên soạn chú giải tuyển chọn các tác phẩm của người khác thành tác phẩm có tính sáng tạo. Điều 2 Quyền tác giả là các quyền về tinh thần và vật chất của tác giả. Điều 3 Nhà nước bảo hộ quyền tác giả đối với 1- Tác phẩm của công dân tổ chức Việt Nam đã công bố hoặc chưa công bố 2- Tác phẩm của tác giả nước ngoài chưa được công bố mà lần đầu tiên được công bố ở Việt Nam hoặc được công bố ở Việt Nam trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày tác phẩm được công bố lần đầu tiên ở nước khác không phân biệt quốc tịch và nơi cư trú của tác giả. Tác phẩm của tác giả nước ngoài đã công bố ở nước ngoài được phổ biến tại Việt Nam được bảo hộ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Điều 4 Nhà nước bảo hộ quyền tác giả các tác phẩm văn học nghệ thuật khoa học không phân biệt hình thức thể hiện bao gồm 1- Tác phẩm viết 2- Các bài giảng bài phát biểu và tác phẩm được diễn đạt bằng lời nói 3- Tác phẩm sân khấu 4- Tác phẩm điện ảnh phát thanh truyền hình vi-đi-ô 5- Tác phẩm nhiếp ảnh 6- Tác phẩm âm nhạc 7- Tác phẩm tạo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.