TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 16

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 16', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | w Windows Task Manager File Options View Shut Down Help Applications Processes Performance i Networking II Users I Image Name c. Mem u a. 93 67 812 K End Process End Process Tree Set Priority fo Y 0 at ie e A cenise SYSTEM LOCAL SE SYSTEM SYSTEM SYSTEM networ LOCAL SERVICE NETWORK SERVICE SYSTEM SYSTEM SYSTEM 02 00 00 00 no Realtime High AboveNcrmal Normal BelowNormal Low 00 00 00 00 00 6 332 k 3 788 K 1 380 K 3 404 K 10 836 K 456 K 868 K 116 K 1 108 K 808 K 724 K 976 K .036 K 1 4 124K 1 344 K 12 788 K 1 264 K O She . processes from all users End Process Proce e 27 ÇPU Usage iijra Mi Commit charge 353M 922M Tắt máy ngay cả lúc chưa encode xong nếu máy bạn quá chậm hoặc bạn queue quá nhiều job để chạy một lượt có thể thời gian encode sẽ diễn ra quá lâu mà vẫn chưa xong lúc đó bạn muốn tắt máy nhưng như vậy thì tất cả thành quả nhiều giờ đồng hồ encode sẽ mất luôn Không sao bạn vẫn có thể tắt máy và sau đó bật máy lên để tiếp tục công việc mà chẳng làm mất cái gì cả. Vào Control Panel Performance and Maintenance Power option Bạn sẽ thấy thẻ Power Option properties hiện ra chọn tab Hibernate Đánh dấu vào Enable hibernation khi đánh dấu vào chức năng này ding lượng của phân vùng lưu hệ điều hành của bạn sẽ bị lấy đi một phần bằng với dộ lớn bộ nhớ mở rộng RAM của máy tính như của tôi là 384MB vì hiện nay PC của tôi đang cài 384MB RAM . When your computer h be nates it stores whatever it has in memory on yoir hard disk and then shuts down. When you computer comes out of hibernation it returns to rts previous state. Hibernate 0 Enable h bernation Disk space for hibernation Free disk space 1 547 MB Dsk space requ red to h-be nate 3 ME Khi muốn tắt máy bạn chọn Start Turn Off Computer khi cửa sổ Turn Off Computer hiện ra hãy giữ nút SHIFT tùy chọn Stand by sẽ trở thành tùy chọn Hibernate nhấn vào đấy để tắt máy mọi dữ liệu .