TAILIEUCHUNG - CHI TỬ (Kỳ 2)

Bào chế: Hái trái về bỏ tai và vỏ, chỉ lấy hạt, ngâm với nước sắc Cam thảo một đêm, vớt ra phơi khô tán bột dùng (Lôi Công Bào Chích Luận). + Trị bệnh ở thượng tiêu, trung tiêu thì dùng cả vỏ xác, trị hạ tiêu thì bỏ vỏ xác rửa sạch nước màu vàng rồi sao mà dùng, trị bệnh thuộc huyết thì sao đen dùng (Đan Khê Tâm Pháp). + Sau khi hái về phơi hoặc sấy khô ngay, nếu sấy thì lúc đầu lửa to về sau nhỏ dần, đảo trộn nhẹ để làm vỏ. | CHI TỬ Kỳ 2 Bào chế Hái trái về bỏ tai và vỏ chỉ lấy hạt ngâm với nước sắc Cam thảo một đêm vớt ra phơi khô tán bột dùng Lôi Công Bào Chích Luận . Trị bệnh ở thượng tiêu trung tiêu thì dùng cả vỏ xác trị hạ tiêu thì bỏ vỏ xác rửa sạch nước màu vàng rồi sao mà dùng trị bệnh thuộc huyết thì sao đen dùng Đan Khê Tâm Pháp . Sau khi hái về phơi hoặc sấy khô ngay nếu sấy thì lúc đầu lửa to về sau nhỏ dần đảo trộn nhẹ để làm vỏ quả không bị trầy sát cũng đề phòng tình trạng ngoài khô trong ướt dễ thối mốc Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển . Quả chín kẹp lẫn với ít phèn chua cho vào nước sôi cùng nấu độ 20 phút vớt ra phơi khô vỏ lại sấy khô cho giòn. Khi dùng muốn dùng sống sao hoặc đốt cháy tùy từng trường hợp Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược . Thành phần hóa học Gardenoside Geniposide Genipin-1-Gentiobioside Shanzhiside Gardoside Scandoside methyl Esther Deacetylaspelurosidic acid Methyl Deacetylaspelurosidate 10-Acetylgeniposide Lida J và cộng sự Chem Pharm Bull 1991 39 8 2057 . 6 -p-Coumaroyl Genipin Gentiobioside Nishizawa M và cộng sự Chem Pharm Bull 1988 36 1 87 . Chlorogenic acid 3 4-di-O-Caffeoylquinic acid 3-O-Caffeoyl-4-O- Sinapoyl Quinic acid 3 5-di-O-Caffeoyl-4-O- 3-Hydroxy-3-Methyl Glutaroyl Quinic acid Nishizawa M và cộng sự Chem Pharm Bull 1988 36 1 87 . Crocetin Tần Vĩnh Kỳ Dược Học Học Báo 1964 11 5 342 . Tác dụng dược lý Tác dụng giải nhiệt Nước sắc chi tử có tác dụng ức chế trung khu sản nhiệt tác dụng giống như vị Hoàng liên Hoàng cầm nhưng yếu hơn Trung Dược Học . Tác dụng lợi mật Chi tử làm tăng tiết mật. Thực nghiệm chứng minh trên súc vật sau khi thắt ống dẫn mật thấy Chi tử có tác dụng ức chế không cho Bilirubin trong máu tăng. Dịch Chi tử làm tăng co bóp túi mật Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược . Tác dụng cầm máu Chi tử sao cháy thành than có tac dụng cầm máu Trung Dược Học . Tác dụng kháng khuẩn In vitro nước sắc Chi tử có tác dụng ức chế trực khuẩn lỵ tụ cầu vàng trực khuẩn mủ xanh Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược

TÀI LIỆU LIÊN QUAN