TAILIEUCHUNG - Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn

Xung đột – mâu thuẫn: Xung đột là quá trình trong đó một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình hoặc đối lập hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên ta nhận thấy rằng mâu thuẫn là điều không thể tránh tiềm ẩn xung đột được tìm thấy ở mọi đột cũng như mâu thuẫn trong 1 tổ chức có thể xảy ra ở nhiều cấp độ. | KỸ NĂNG QUẢN TRJ XUNG ĐỘT MÂU THUẤN Mục tiêu của bạn Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc Nhận dạng nguồn của các xung đột - chức năng và phi chức năng Hiểu được phong cách xử lý xung đột của bạn Chọn lựa các chiến lược phù hợp xử lý các xung đợt. Phát triển các kỹ năng khuyến khích các xung đột chức năng. 2 I KHÁI QUÁT VỀ XUNG ĐỘT MẪU THUẪN 1. Khái niệm Xung đột - mâu thuẫn Xung đột là quá trình trong đó một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình hoặc đối lập hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác

TỪ KHÓA LIÊN QUAN