TAILIEUCHUNG - Cây mã tiên thảo

Còn gọi là cỏ roi ngựa, Verveine (Pháp). Tên khoa học Verbena ofcinalis L. Thuộc họ cỏ roi ngựa Verbenaceae. Người ta dùng toàn cây mã tiên thảo (Hẻba Verbenae) tươi hay sấy khô hoặc phơi khô. Tên mã tiên do chữ mã = ngựa, tiên = roi, vì cỏ dài, thẳng, có đốt như roi ngựa, do đó mà đặt tên như vậy. Châu Âu (Pháp) dùng với tên Verveine. A. Mô tả cây Cây loại cỏ nhỏ, sống dai, cao từ 10cm đến 1m, thân có 4 cạnh. Lá mọc đối, xẻ thuỳ lông chim. Hoa mọc thành bông ở ngọn,. | Cây ma tiên thào Con goi là co roi ngna Verveine Pháp . Tên khoa hoc Verbena ofcinalis L. Thuôc ho co roi ngna Verbenaceae. Người ta dùng toàn cây mã tiên thảo Hẻba Verbenae tươi hay sây khô hoặc phơi khô. Tên mã tiên do chữ mã ngựa tiên roi vì cỏ dài thẳng có đốt như roi ngựa do đó mà đặt tên như vậy. Châu Âu Pháp dùng với tên Verveine. A. Mô tả cây Cây loại cỏ nhỏ sống dai cao từ 10cm đến 1m thân có 4 cạnh. Lá mọc đối xẻ thuỳ lông chim. Hoa mọc thành bông ở ngọn hoa nhỏ màu xanh lưỡng tính không đều. B. Phân bố thu hái và chế biến Cây này mọc hoang khắp nơi trong nước ta hái vào mùa thu khi cây đã ra hoa và một số hoa đã bắt đầu kết quả. Dùng tười hay phơi hoặc sấy khô. phần hoá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN