TAILIEUCHUNG - Mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Đây là thông tin được bà Bùi Thanh Ngà, Phó trưởng ban Pháp chế UBCKNN đưa ra bên lề hội thảo "Kiểm soát tập trung kinh tế thông qua các giao dịch trên thị trường chứng khoán" do Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương tổ chức sáng nay. | Mua bán sáp nhập DN Chưa có trường hợp thâu tóm để thống lĩnh thị trường Đây là thông tin được bà Bùi Thanh Ngà Phó trưởng ban Pháp chế UBCKNN đưa ra bên lề hội thảo Kiểm soát tập trung kinh tế thông qua các giao dịch trên thị trường chứng khoán do Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương tổ chức sáng nay. Bà Ngà cho biết thực tế thời gian qua Cục Quản lý cạnh tranh và UBCKNN vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế trên thị trường chứng khoán. Chúng tôi mới chỉ có biện pháp giám sát thông qua 2 luật là Luật Cạnh tranh và Luật Chứng khoán. Hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp hiện nay ở nước ta như thế nào thưa bà Hoạt động tập trung kinh tế mua bán sáp nhập doanh nghiệp M A ở nước ta đã có và có xu hướng tăng thời gian gần đây dù chưa phải là nhiều so với các nước trên thế giới. Ở Việt Nam cũng chưa có trường hợp thâu tóm để thống lĩnh thị trường như ở các nước. Thực tế việc kiểm soát hoạt động M A trên thị trường chứng khoán ở nước ta chưa thực mạnh mẽ chúng ta mới chỉ đưa ra để chuẩn bị về vấn đề này. Vừa rồi chúng tôi cũng mới chỉ có kiểm soát về vấn đề giao dịch nội bộ giao dịch của cổ đông lớn. Chánh Thanh tra UBCKNN cũng đã có công bố tên tuổi của một số cổ đông lớn vi phạm giao dịch nội bộ của cổ đông lớn mà không báo cáo theo Thông tư 38 của Bộ Tài chính. Theo quy định của Luật Cạnh tranh M A từ 30- 50 thị phần của doanh nghiệp trở lên thì phải báo cáo Cục Quản lý cạnh tranh UBCKNN có thông tin gì về vấn đề này và đã phát hiện trường hợp không báo cáo để liên kết độc quyền chưa Chưa có trường hợp báo nào cả. Hiện nay chúng tôi cũng chưa phát hiện sai phạm liên quan đến vấn đề này. Chúng tôi mới chỉ phát hiện sai phạm giao dịch nội bộ của cổ đông lớn mà không công bố cho UBCK. Nhiều DN nước ngoài rất quan tâm đến Việt Nam làm thế nào để kiểm soát được doanh nghiệp nước ngoài để họ không thâu tóm được doanh nghiệp nội Để kiểm soát việc các doanh nghiệp nước ngoài mua bán và thâu tóm doanh nghiệp nội UBCK cũng đã đưa ra có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN