TAILIEUCHUNG - ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA UNG THƯ PHỔI (Kỳ 3)

Có thể đánh giá tốc độ tiến triển bằng tính thời gian tăng lên gấp đôi qua xquang : viết tắt : TD ( Temps de dédoublement ) + Ung thư tuyến TD= 100 ngày +Ung thư dạng biểu bì TD = 70-80 ngày + Ung thư không biệt hoá tế bào nhỏ TD = 40-50 ngày Giai đoạn chưa có triệu chứng lâm sàng ung thư tương ứng vào khoảng 2/3 toàn bộ thời gian tiến triển của ung thư phế quản . TD càng nhanh thì hay có di căn và di căn càng nhanh IX. CHẨN ĐOÁN : + Chỉ. | ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA UNG THƯ PHỔI Kỳ 3 VIII. TIẾN TRIỂN Có thể đánh giá tốc độ tiến triển bằng tính thời gian tăng lên gấp đôi qua xquang viết tắt TD Temps de dédoublement Ung thư tuyến TD 100 ngày Ung thư dạng biểu bì TD 70-80 ngày Ung thư không biệt hoá tế bào nhỏ TD 40-50 ngày Giai đoạn chưa có triệu chứng lâm sàng ung thư tương ứng vào khoảng 2 3 toàn bộ thời gian tiến triển của ung thư phế quản . TD càng nhanh thì hay có di căn và di căn càng nhanh IX. CHẨN ĐOÁN Chỉ khó khăn trong giai đoạn đầu thường là do bệnh nhân hay thầy thuốc thiếu cảnh giác . Soi phế quản sinh thiết tìm tế bào ung thư trong đờm . Chụp phế quản là biện pháp cần thiết để chẩn đoán . X. ĐIỀU TRỊ Cho đến hiện nay phẩu thuật cắt phổi vẫn là biện pháp điều trị cơ bản và tương đối có hiệu quả hơn các phương pháp điều trị ung thư phế quản khác . Kết quả phẩu thuật phụ thuộc vào chẩn đoán sớm và chỉ có kết quả trong ung thư dạng biểu bì . 1 Chỉ định phẩu thuật - Thể trạng tốt bệnh nhân không già quá - Chưa có di căn trong trung thất ngoài phổi - Phổi bên kia còn tốt về chức phận 2 Phương pháp mổ Phẩu thuật cắt thuỳ phổi hay cắt cả lá phổi theo sự phát triển của khối u những trường hợp ung thư phế quản xâm lấn vào màng tim cơ hoành thành ngực thì tiến hành cắt phổi mở rộng Cắt bỏ một phần màng ngoài tim một phần cơ hoành hoặc thành ngực 3 Những trường hợp không còn chỉ định phẩu thuật Khàn tiếng Do khối u phổi phải đã lan vào trung thất hoặc u phổi trái đã xâm lấn vào quai động mạch chủ tại đây có dây thần kinh quặt ngược soi thanh quản thấy liệt thanh quản . Khó nuốt do thực quản bị khối u xâm lấn . Hạch ở hố thượng đòn hay nách . Hội chứng đè ép tĩnh mạch chủ trên . Di căn vào hạch trung thất bên đối diện . Tràn dịch màng phổi do di căn vào màng phổi . 4 Chỉ đinh điều trị trường hợp không mổ được a Điều trị triệu chứng tạm thời - Chống khó thở - Giảm đau lồng ngực xương khớp - Chọc hút dịch màng phổi b Quang tuyến liệu pháp - Làm ung thư ngừng tạm thời phát triên đỡ đau đỡ khó .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN