TAILIEUCHUNG - Kỹ năng lãnh đạo có thể học? - Kỹ năng tư duy chiến lược

Liệu kỹ năng lãnh đạo là bẩm sinh hay có thể học tập và rèn luyện? Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn những phẩm chất của nhà lãnh đạo qua tài liệu dưới đây. | f f f f f f f f f f f éỉf éỉf éỉf éỉf ể Kỹ năng lãnh đạo có thê học Kỹ năng tư duy chiến lược f f f f f ỵ XV L X X X X Vk X Liệu kỹ năng lãnh đạo là bẩm sinh hay có thể học tập và rèn luyện Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn với Góc Kỹ Năng nhé Những phẩm chất của nhà lãnh đạo - Khả năng gây ảnh hưởng đến người khác. - Khả năng khơi dậy sự tự tin. - Tính kiên định - Tính đáng tin cậy. - Lòng chính trực. - Một quá trình phấn đấu và thành công. - Công bằng. - Biết lắng nghe. - Nhất quán. - Quan tâm chân thành đến người khác. - Bộc lộ sự tin tưởng vào tập thể. - Đánh giá công trạng đúng người. - Sát cánh bên tập thể. - Cung cấp thông tin kịp thời cho tập thể. Hầu hết những phẩm chất trên đều có thể học được hay rèn luyện được ngoại trừ tính kiên định và quan tâm đến người xung quanh một cách chân thành. Hai phẩm chất này là điều kiện tiên quyết của một nhà lãnh đạo - Tính kiên định là cần thiết bởi bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng cần vượt qua các khó khăn và trở ngại - Thực tế rất nhiều nhà lãnh đạo chuyên quyền không quan tâm tới nhân viên thành viên họ lãnh đạo chỉ chú trọng đến lợi ích cá nhân của bản thân họ. Vì vậy để trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc bạn cần vững vàng để không bị ích kỷ cá nhân lấn át. Đó chính là điều kiện tiên quyết để trở thành một nhà lãnh đạo thành công. Kỹ năng lãnh đạo không phải là điều có thể học ngay trên giấy bạn cần tự thay đổi bản thân và học hỏi từng điều nhỏ trong cuộc sống để đạt được các phẩm chất của một nhà lãnh đạo tài ba. Bạn có tin rằng đáng tin cậy chính trực là những phẩm chất có thể học và rèn luyện chứ không phải bẩm sinh Liệu đó có là tính cách bẩm sinh của từng người rồi Tuy nhiên chúng ta cần xem xét vấn đề ở nhiều khía cạnh khác. Thông thường chỉ đến lúc ở vào một tình huống nào đó thì những phẩm chất trên mới bộc lộ ra. Rất nhiều người vẫn tỏ ra không tin rằng những phẩm chất cá nhân này có thể học được hoặc rèn luyện được. Vậy học kỹ năng lãnh đạo như thế nào Sự tin .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.