TAILIEUCHUNG - Ca dao đề tài tình yêu đôi lứa

Chưa quen đi lại cho quen (4) Tuy rằng cửa đóng mà then không cài (gài) Kẻ khinh người trọng vãng lai Song le cũng chẳng có ai bằng lòng. Đôi ta làm bạn thong dong Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng Bởi chưng thầy mẹ nói ngang Để cho đũa ngọc mâm vàng cách xa | 1. Chưa quen đi lại cho quen 4 Tuy rằng cửa đóng mà then không cài gài Kẻ khinh người trọng vãng lai Song le cũng chẳng có ai bằng lòng. Đôi ta làm bạn thong dong Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng Bởi chưng thầy mẹ nói ngang Để cho đũa ngọc mâm vàng cách xa 2. Chỉ tơ tàu nhuộm màu cánh kiến Đôi ta xui khiến vì bởi ông tơ Anh thương em nay đợi mai chờ Không thương ai ở dật dờ chi đây. 3. Chiều chiều mây phủ về kinh Ếch kêu giếng lạn cảm tình đôi ta Đôi ta như lửa mới nhen Như trăng mới mọc như đèn mới khêu 4. Con chim chiền chiện Nó bay thấp liệng cao Nó kêu lăng lăng líu líu Đôi ta lận đận lịu địu sao nỡ dứt tình Thà không anh ở một mình Kết duyên rồi lại bạc tình sao nên 5. Con chim chích chòe đứng hè bà chủ Con chim đội mũ nó đứng đám ông củ ông Hương. Đôi ta mới ngộ tình thương Dù ai đem nhiễu đổi lương cũng đừng 6. Dòm lên trời đang mưa đang chuyển Dòm xuống biển bên đây lở bên kia bồi. Đôi ta thương lỡ nhau rồi Chàng than thiếp thở phụ mẫu ngồi sao yên 7. Dưới gởi thơ lên trên gởi thơ xuống Đôi ta đang ăn đang uống Bỏ đôi đũa xuống ngồi lại xem thơ Xem rồi giấy ướt nửa tờ Duyên chàng nợ thiếp ai ngờ mà xa 8. Dẫu mà cha mẹ không thương Đôi ta trải chiếu ngoài đường lạy vô Lạy tới cửa lạy gường thờ Cha mẹ ơi nghĩ lại con nhờ Có mà trai đợi gái chờ đã .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.