TAILIEUCHUNG - Ca dao đề tài dáng dấp, diện mạo

Giọng nói răm rắp tiếng dư Trai thì can đảm, gái ư gan lỳ 2. Hỡi cô môi đỏ má hồng Cô đi theo chồng cô bỏ xứ cha 3. Hỡi người đứng ở bên sông Càng nhìn càng đẹp,càng trông càng giòn! Má hồng như thể tô son Đôi môi cắn chỉ trông mòn con ngươị Ra đường nghiêng nón cười cười Như hoa mới nở, như người trong tranh | 1. Giọng nói răm rắp tiếng dư Trai thì can đảm gái ư gan lỳ 2. Hỡi cô môi đỏ má hồng Cô đi theo chồng cô bỏ xứ cha 3. Hỡi người đứng ở bên sông Càng nhìn càng đẹp càng trông càng giòn Má hồng như thể tô son Đôi môi cắn chỉ trông mòn con ngươị Ra đường nghiêng nón cười cười Như hoa mới nở như người trong tranh. 4. Gió đưa mười tám lá me 2 Mặt rỗ hoa mè xấu lắm ai ơi 5. Gió đưa mười tám lá me Mặt rổ hoa mè ăn nói có duyên. 6. Gió nam non thổi lòn hang cóc kẹt Con cá rô mề nó nhảy rột rẹt trong đám rau răm Anh thấy em có duyên ngầm Đêm nằm mơ tưởng âm thầm nhớ thương. 7. Gió nam non thổi lòn hang cóc kẹt 2 Con cá rô mề nó nhảy rột rẹt trong đám rau răm Anh thấy em có duyên ngầm Đêm nằm mơ tưởng âm thầm nhớ thương. 8. Hỡi cô đen thủi đen thui Phấn đánh vô hồi đen vẫn hoàn đen 9. Hai nách cô thơm như ổ chuột chù Mắt thì gián nhắm lại gù lưng tôm 10. Hoa thơm hoa ở trên cây Đôi mắt em lúng liếng dạ anh say lừ đừ. 11. Khao khao giọng thổ tiếng đồng Quăn quăn tóc trán là dòng khôn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.