TAILIEUCHUNG - KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN RỤNG QUẢ NON GÂY MẤT MÙA BƯỞI PHÚC TRẠCH

Bưởi Phúc Trạch là một trong những giống bưởi ngon nhất hiện có ở Việt Nam, được thưởng Mề đay trong Hội thi trái cây 3 nước Đông Dương tổ chức vào năm 1938 và được chọn làm món ăn tiếp các đại biểu dự Hội nghị APEC tại Hà Nội năm 2006. | KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TÌM HIẺU NGUYÊN NHÂN RỤNG QUẢ NON GÂY MẤT MÙA BƯỞI PHÚC TRẠCH Đỗ Đình Ca Vũ Việt Hưng SUMMARY Study on the main reason of massive fruit dropping of Phuc Trach pumelo In order to determine exactly the factor resulting in off - year production of Phuc Trach pumelo a study on the relation of climatic condition and pumelo polination and fertilization was carried out. Results showed that low temperature combined with high humidity during flowering period february and too high temperature combined with low humidity during young fruiting one are considered to be main reason massive fruit dropping of Phuc T rach pumelo. Keywords Pumelo polination fertilization dropping I. ĐẶT VẤN ĐỀ Bưởi Phúc Trạch là một giống bưởi ngon nhất hiện r được thưởng Mề đay trong 3 nước Đông Dương tổ chi và được chọn làm món ăn . 7 uạ biểr dự Hội nghị APEC tại Hà N Với ưu thế về chất luẹ kinh tế bưởi Phúc Trạch từ lâu là cây ăn quả chủ lực của huy Khê đóng góp quan trọng vào viẹc r triển kinh tế của huyện nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên hiện tượng giảm năng suất từ năm 2000 và mất mùa liên tục từ năm 2003 đến năm 2007 mà chủ yếu là do quả non bị rụng hàng loạt đã khiến nhiều hộ nông dân trồng bưởi chặt bỏ chuyển sang trồng gió trầm từ ha với sản lượng trên tấn trước năm 2000 còn dưới 1000 ha sản lượng chỉ vài trăm tấn vào năm 2007 . Để xác định rõ nguyên nhân làm cơ sở cho việc tác động các biện pháp kỹ thuật ổn định năng suất cây bưởi đặc sản chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết đến sự rụng hoa quả non bưởi Phúc Trạch MỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIẾN CỨU được tiến hành trong 2 năm i 2 xã Phúc Trạch và Hương ng Khê tỉnh Hà Tĩnh. ghiệm theo dõi sự ra hoa đậu quả liệm được bố trí trên vườn cây -jUa nhiều năm có độ tuổi 8 - 10 tuổi ở 2 địa điểm mỗi điểm theo dõi 8 cây. Theo dõi thời kỳ nở hoa Mỗi cây đếm số nụ hoa trên 4 cành ở 4 hướng khác nhau ghi lại thời gian xuất hiện nụ thời gian hoa bắt đầu nở 5 - 10 số nụ nở hoa thời gian hoa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.