TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng cây cao su

Đất trồng cao su được phân thành hạng Ia, Ib, IIa, IIb và III, tiêu chuẩn phân hạng đất trồng cao su theo vùng sinh thái, thời gian kiến thiết cơ bản của lô cao su tính từ năm trồng được quy định tùy theo mức độ thích hợp của vùng đất canh tác. Cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật này. Chúc các bạn thành công! | Kỹ thuật trồng cây cao su Nguồn I. Thiết kế cơ bản 1. Thời gian kiến thiết cơ bản - Đất trồng cao su được phân thành hạng Ia Ib IIa IIb và III. Tiêu chuẩn phân hạng đất trồng cao su theo vùng sinh thái được nêu trong phụ lục 1. - Thời gian kiến thiết cơ bản của lô cao su tính từ năm trồng được quy định tùy theo mức độ thích hợp của vùng đất canh tác cụ thể như sau Vùng đất thích hợp hạng I Ia và Ib 6 năm Vùng đất thích hợp hạng II IIa và IIb 7 năm Vùng đất thích hợp hạng III 8 năm 2. Tiêu chuẩn vườn cây năm thứ nhất Vào thời điểm kiểm kê vườn cây cuối tháng 12 của năm trồng tỷ lệ cây ghép phải đạt Đông Nam bộ và Tây Nguyên Cây sống trên 95 với 80 cây có 3 tầng lá trở lên. Miền Trung từ Hà Tĩnh trở vào Cây sống trên 95 cây đạt 2 tầng lá trở lên. Bắc Trung bộ Nghệ An Thanh Hóa Cây sống trên 95 với 80 cây đạt 5 tầng lá trở lên. 3. Tiêu chuẩn tăng trưởng hàng năm bề vòng thân cây Tiêu chuẩn bề vòng thân cây ghép đo tại vị trí cách mặt đất 1 m vào thời điểm kiểm kê cuối năm phải đạt mức quy định ghi ở bảng 6. Ghi chú Cao su vùng Bắc Trung bộ trồng vụ xuân vanh các năm đầu đạt cao hơn nhưng tăng vanh trong các năm thấp hơn nên thời gian kiến thiết cơ bản cũng trong khoảng trên. 4. Tiêu chuẩn vườn cây khi hết thời gian kiến thiết cơ bản Một lô cây khi hết thời gian kiến thiết cơ bản phải có tỷ lệ cây hữu hiệu đạt trên 90 mật độ thiết kế trong đó có ít nhất 70 số cây đạt tiêu chuẩn khai thác. 5. Năng suất thiết kế Năng suất bình quân cho 20 năm khai thác là 2 tấn ha năm đối với đất hạng I 1 7 tấn ha năm đối với đất hạng II và 1 4 tấn ha năm đối với đất hạng III. 6. Tiêu chuẩn đất trồng cao su Để đảm bảo mức tăng trưởng như mục 3 và năng suất như mục 5 đất trồng cây cao su phải có độ dốc dưới 30 cao độ dưới 700 m không bị ngập úng không có lớp laterit hoặc tầng sỏi đá trong phạm vi độ sâu 80 cm cách mặt đất. 7. Thiết kế lô cao su Lập sơ đồ mặt bằng và thiết kế lô trồng trên bản đồ có tỷ lệ 1 để làm cơ sở cho việc thiết kế ngoài thực địa. - Kích .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    6    0    15-08-2020
5    4    0    15-08-2020
10    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN