TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK2 Toán 10 (2012-2013) - THPT Phan Bội Châu - Đề A (Kèm Đ.án)

Để giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt kì thi sắp tới mời các bạn tham khảo đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Phan Bội Châu - Đề A với nội dung sau: Xét dấu các biểu thức, giải bất phương, viết phương trình đường tròn. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 10 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn TOÁN. Chương trình CHUẨN Thời gian làm bài 90 phút. Không kể thời gian phát chép đề . ĐỀ A Đề kiểm tra có 01 trang Câu I 3 điểm . Xét dấu các biểu thức sau a. P x 2x 4 b. Q x -x2 - 5x 6 1 . Câu II 3 điểm . Giải các bất phương trình sau a. x2 - 4x - 12 0 b. 2 - x x2 - 4x 3 0 c. R x 3 - 2x 2x2 - 3x c. 1 - x. Câu III 1 điểm . Cho cung lượng giác a có sin a 3 và a e 3x - 3 2 x Tính các giá trị lượng giác còn lại của a . Câu IV 3 điểm . Trong hệ trục tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x - 4y 7 0 và điểm M 1 5 . a. Tìm một vectơ pháp tuyến một vectơ chỉ phương của d b. Tính khoảng cách từ M đến d c. Viết phương trình đường tròn C có tâm là M và C nhận d làm tiếp tuyến d. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng A đi qua M và A vuông góc với d. ---------------Hết----------------- Ghi chú Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Đề A. Câu I 3 điểm . Xét dấu các biểu thức sau a 1 điểm . P x 2x 4 P x là ntbn có hệ số a 2 0 P x 0 x - 2. 0 25đ Dấ của P x -2 0 50đ Suy ra P x 0 x -2 P x 0 x - 2. 0 25đ b 1 điểm . Q x -x2 - 5x 6 Q x là thbh có hệ số a -1 0 Q x 0 x - 6 hoặc x 1. 0 25đ Dấ của Q x -6 1 0 50đ Suy ra Q x 0 x -6 hoặc x 1 Q x 0 -6 x 1. 0 25đ c 1 điểm . R x 3 - 2x 2x2 - 3x 1 . 3 - 2x 0 x 3 2x2 - 3x 1 0 x 1 hoặc x 1 0 25đ 2 2 x 1 2 1 3 2 3 - 2x 0 - 2x2-3x 1 0 - 0 Bảng xét dấu của R x R x 0 - 0 0 - Suy ra R x 0 1 x 3 hoặc x 1 R x 0 1 x 1 hoặc x 3. 0 25đ 0 25đ 0 25đ 0 25đ Câu II 3 điểm . Giải các bất phương trình sau a 1 điểm . x2 - 4x - 12 0 x2 - 4x - 12 0 x -2 hoặc x 6 Dấu của VT -2 0 50đ 6 Vậy tập nghiệm của bpt là S - -2 u 6 0 25đ b 1 điểm . 2 - x x2 - 4x 3 0 2 - x 0 x 2 x2 - 4x 3 0 x 1 hoặc x 3 0 25đ x 12 3 2 - x 0 - x2- 4x 3 0 - 0 _ VT Bảng xét dấu VT 0 - 0 0 - 0 50đ Vậy tập nghiệm của bpt là S 1 2 u 3 . 0 25đ c 1 điểm . 3x 3 1 - x. Bpt 1 - x - 33x 3 0 x - 6x 5 0 0 25đ 2 - x 2 - x x2 - 6x 5 0 x 1 hoặc x 5 2 - x 0 x 2 0 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.