TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK2 Toán 10 (2012-2013) - THPT Phan Bội Châu - Đề A (Kèm Đ.án)

Để giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt kì thi sắp tới mời các bạn tham khảo đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Phan Bội Châu - Đề A với nội dung sau: Xét dấu các biểu thức, giải bất phương, viết phương trình đường tròn. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 10 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn TOÁN. Chương trình CHUẨN Thời gian làm bài 90 phút. Không kể thời gian phát chép đề . ĐỀ A Đề kiểm tra có 01 trang Câu I 3 điểm . Xét dấu các biểu thức sau a. P x 2x 4 b. Q x -x2 - 5x 6 1 . Câu II 3 điểm . Giải các bất phương trình sau a. x2 - 4x - 12 0 b. 2 - x x2 - 4x 3 0 c. R x 3 - 2x 2x2 - 3x c. 1 - x. Câu III 1 điểm . Cho cung lượng giác a có sin a 3 và a e 3x - 3 2 x Tính các giá trị lượng giác còn lại của a . Câu IV 3 điểm . Trong hệ trục tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x - 4y 7 0 và điểm M 1 5 . a. Tìm một vectơ pháp tuyến một vectơ chỉ phương của d b. Tính khoảng cách từ M đến d c. Viết phương trình đường tròn C có tâm là M và C nhận d làm tiếp tuyến d. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng A đi qua M và A vuông góc với d. ---------------Hết----------------- Ghi chú Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Đề A. Câu I 3 điểm . Xét dấu các biểu thức sau a 1 điểm . P x 2x 4 P x là ntbn có hệ số a 2 0 P x 0 x - 2. 0 25đ Dấ của P x -2 0 50đ Suy ra P x 0 x -2 P x 0 x - 2. 0 25đ b 1 điểm . Q x -x2 - 5x 6 Q x là thbh có hệ số a -1 0 Q x 0 x - 6 hoặc x 1. 0 25đ Dấ của Q x -6 1 0 50đ Suy ra Q x 0 x -6 hoặc x 1 Q x 0 -6 x 1. 0 25đ c 1 điểm . R x 3 - 2x 2x2 - 3x 1 . 3 - 2x 0 x 3 2x2 - 3x 1 0 x 1 hoặc x 1 0 25đ 2 2 x 1 2 1 3 2 3 - 2x 0 - 2x2-3x 1 0 - 0 Bảng xét dấu của R x R x 0 - 0 0 - Suy ra R x 0 1 x 3 hoặc x 1 R x 0 1 x 1 hoặc x 3. 0 25đ 0 25đ 0 25đ 0 25đ Câu II 3 điểm . Giải các bất phương trình sau a 1 điểm . x2 - 4x - 12 0 x2 - 4x - 12 0 x -2 hoặc x 6 Dấu của VT -2 0 50đ 6 Vậy tập nghiệm của bpt là S - -2 u 6 0 25đ b 1 điểm . 2 - x x2 - 4x 3 0 2 - x 0 x 2 x2 - 4x 3 0 x 1 hoặc x 3 0 25đ x 12 3 2 - x 0 - x2- 4x 3 0 - 0 _ VT Bảng xét dấu VT 0 - 0 0 - 0 50đ Vậy tập nghiệm của bpt là S 1 2 u 3 . 0 25đ c 1 điểm . 3x 3 1 - x. Bpt 1 - x - 33x 3 0 x - 6x 5 0 0 25đ 2 - x 2 - x x2 - 6x 5 0 x 1 hoặc x 5 2 - x 0 x 2 0 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT