TAILIEUCHUNG - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NGỌT MỚI TẠI VIỆT NAM

Hiện nay đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu thưởng thức các sản phNm từ ngô ngày càng phong phú và đa dạng, trong đó sử dụng ngô ngọt (ngô đường) vào mục đích ăn tươi và đóng hộp xuất khNu đang được chú trọng. Các viện nghiên cứu, các công ty trong nước và nước ngoài đang tập trung nghiên cứu và đưa vào sản xuất nhiều giống ngô ngọt mới nhằm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng | KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NGỌT MỚI TẠI VIỆT NAM Nguyễn Quốc Mạnh An Thị Huệ Nguyễn Thái Hà Phạm Đồng Quảng Nguyễn Thế Long SUMMARY Research results of some new sweet maize varieties The research result show that all the sweet maize in DUS test are distinctness uniformity and stability. In the Post - control test M5 and SHS5 varieties are non distinctness with Sugar 75. The Sugar 77 is good variety with productivity higher than control variety so offer to admit Sugar 77 to production test. Goldensweeter 93 and Starbrix 07 continue evaluate in next seasons. Keywords Distinctness uniformity sweet maize varieties evaluation. I. ĐẶT VÂN ĐÊ Hiện nay đời sống của ng càng được nâng cao nhu cề các sản phẩm từ ngô ngày r và đa dạng trong đó sử ơ ngô đường vào mục d đóng hộp xuất khẩu đang k J lú Ọ- g Các viện nghiên cứu các nước và nước ngoài đang tập cứu và đưa vào sản xuất nhiêu ngọt mới nhằm đáp ứng thị hiu tiêu dùng. Tuy nhiên trước khi công nhận khuyến cáo giống mới mở rộng vào sản xuất cần phải đánh giá được giá trị sử dụng và giá trị canh tác Value of Cultivation and Use -VCU cũng như tính khác biệt tính đồng nhất và tính ổn định Distinctness Uniformity Stability - DUS của giống ngô ngọt mới là căn cứ để bảo hộ quyền tác giả và giải quyết các tranh chấp về quyền tác giả giống mới thông qua gieo trồng hậu kiểm các giống ngô có tranh chấp với nhau. Trên cơ sở đó chúng tôi thực hiện đề tài Nghiên cứu đánh giá một số giống ngô ngọt mới tại Việt Nam tại Trạm Khảo liệm giống cây trồng và phân bón Từ Liềm. u VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN CỨU hiệm m đánh giá DUS Gồm 6 75 Sugar 77 Công ty 1 Starbrix 07 Công ty CP tiếp Hảo Goldensweeter 93 Công ty Seminis Hi - Brix 3 Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam Hoa Trân 1357 Công ty tNhH Trang Nông . - Thí nghiệm đánh giá VCU Gồm 4 giống Sugar 77 Công ty Syngenta VN Starbrix 07 Công ty CP tiếp thị Hoàn Hảo Goldensweeter 93 Công ty Seminis Hoa Trân 1357 đ c . - Thí nghiệm hậu kiểm gồm 3 giống Sugar 75 Công ty Syngenta VN

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.