TAILIEUCHUNG - LUẬN VĂN "CÁC NỔ LỰC THƯƠNG MẠI HÓA CNNN Ở KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG"

Chính phủ Nhật Bản đã cam kết chắc chắn rằng CNNN sẻ tạo nên các ngành công nghiệp mới và phục hồi lại nền kinh tế Nhật Bản. Cuối năm 2000 tại hội đồng kinh tế và chính sách tài chính chính phủ Nhật Bản đã thông qua chiến lược phát triển ngành công nghiệp | ĐỀ TÀI CÁC NỔ LỰC THƯƠNG MẠI HÓA CNNN Ở KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG . Các nỗ lực thương mại hoá CNNN ở khu vực châu Á Thái Bình Dương Chính phủ Nhật Bản đã cam kết chắc chắn rằng CNNN sẽ tạo nên các ngành công nghiệp mới và phục hồi lại nền kinh tế Nhật Bản. Cuối năm 2002 tại Hôi đồng Kinh tế và Chính sách Tài chính CEFP chính phủ Nhật Bản đã thông qua Chiến lược Phát triển ngành công nghiệp mới NIDS về CNNN và vật liệu. Bô Thương mại Kinh tế và Công nghiệp METI bô chủ chốt trong hỗ trợ các ngành công nghiệp của Nhật Bản năm 2003 để phục hồi nền kinh tế đã tiến hành thực hiện các chương trình Nghiên cứu và Phát triển sau đây CNNN và Vật liệu 20 dự án 11 6 tỷ yên 116 triệu USD Công nghệ Thông tin IT Vật liệu 23 dự án 22 4 tỷ yên 224 triệu USD và Khoa học Đời sống CNNN và vật liệu 6 dự án 3 3 tỷ yên 33 triệu USD . Nhật Bản có thế mạnh về sản xuất các đồ gốm tinh xảo chiếm hơn 1 2 thị phần của thế giới và về sản xuất kính hiển vi điện tử có đô phân giải cao kiểm soát 60-70 thị phần của thế giới. Còn về phần ngành công nghiệp CNNN như được trình bày tại bảng 5 dưới đây Nhật Bản được hy vọng sẽ là quốc gia dẫn đầu trong 5 lĩnh vực chủ yếu vào năm 2010. Bảng 5 Kế hoạch thị trường CNNN của Nhật Bản năm 2010 về 5 ngành công nghiệp chủ yếu Nguồn Keidanren Japan 1 . Các ngành công nghiệp nanô Nghìn tỷ Yên Tỷ USD Các vật liệu tái chế nanô 0 6-1 4 6-14 Môi trường nanô và Năng lượng nanô 0 9-1 7 9-17 Kỹ thuật Sinh học nanô 0 6-0 8 6-8 Mạng lưới và thiết bị nanô 17-20 170-200 Đo lường và sản xuất nanô 0 8-2 2 8-22 Ớ hầu hết các nước Châu Á Nghiên cứu và phát triển công nghệ vi cơ điện tử MEMS được đưa vào trong các chương trình CNNN. Tại Nhật Bản METI bắt đầu thực hiện Chương trình công nghệ sản xuất mới - Dự án MEMS. Dự án này được Mỹ tài trợ 20 triệu USD cho giai đoạn 2003-2005 nhằm tập trung vào chế tạo các thiết bị RF-MEMS MEMS quang học và các bô cảm biến MEMS cực nhỏ. Chính phủ Nhật Bản còn xây dựng các chính sách để vượt qua rào cản về thương mại hoá như thiếu các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.