TAILIEUCHUNG - SKKN: Kinh nghiệm giảng dạy phần và tiết luyện tập Ngữ văn 7 theo phương pháp dạy và học tích cực

“Luyện tập” là tiết dạy khó nên tôi tìm cho mình một phương pháp riêng. Để dạy tiết luyện tập thành công, đòi hỏi giáo viên nắm vững kiến thức, tổng hợp mọi tình huống và tổ chức cho học sinh học theo hướng học tập tích cực. Qua tiết luyện luyện tập học sinh hình thành được phương pháp giải một dạng bài tập và đọng lại torng các em những kiến thức đã học trước. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Kinh nghiệm giảng dạy phần và tiết luyện tập Ngữ văn 7 theo phương pháp dạy và học tích cực”. | ML sT Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY PHẦN VÀ TIẾT LUYỆN TẬP NGỮ VĂN 7 THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC w. w. A. MỞ ĐẦU - Những năm gần đây việc đổi mới phương pháp dạy và học đặc biệt là tiết luyện tập trong nhà trường đặt ra những yêu cầu mới cho giáo viên đứng lớp. - Nhằm đáp ứng một phần hiểu biết về phương pháp dạy tiết luyện tập góp một phần nhở vào việc đổi mới phương pháp dạy Ngữ văn nói chung. - Phương pháp dạy phần và tiết luyện tập cũng là môn khoa học. Về nội dung nó là tiết tổng hợp kiến thức của từng phần trong các dạng bài của chương trình. Vì thế đòi hỏi giáo viên cần phải có phương pháp dạy riêng để học sinh hiểu và phù hợp theo phương pháp mới. - Là giáo viên trẻ tôi thấy mình có cần có nhiệm vụ nghiên cứu chỉ ra biện pháp thích hợp tránh lối dạy dàn trải đem lại hiệu quả thấp cho học sinh. - Theo tôi Luyện tập là tiết dạy khó nên tôi tìm cho mình một phương pháp riêng. Để dạy tiết luyện tập thành công đòi hỏi giáo viên nắm vững kiến thức tổng hợp mọi tình huống và tổ chức cho học sinh học theo hướng học tập tích cực. Qua tiết luyện luyện tập học sinh hình thành được phương pháp giải một dạng bài tập và đọng lại torng các em những kiến thức đã học trước. I. Nguyên nhân và mục đích - Giáo dục đã đổi mới nội dung và phương pháp dạy học theo xu hướng tích cực hóa. Hướng học sinh vào thực hành giao tiếp. Vì thế theo tôi tiết luyện tập cần được chú trọng hơn. - Vấn đề được đặt ra cho tôi khi bắt đầu vào nghề là phải làm thế nào để dạy tốt tiết luyện tập. Để các em hiểu lý thuyết bài học và vận dụng một cách có hiệu quả vào thực tế. Đối với tôi đây là một việc làm không dễ. Tôi nghĩ rằng giáo viên cần phải có một phương pháp riêng cho từng kiểu bài tập. - Chính những vấn đề trên nên tôi suy nghĩ và mạnh dạn tìm hướng đi phương pháp dạy học riêng cho tiết luyện tập. II. Tình hình và thực trạng 1. Thuận lợi - Bản thân tôi được nghe báo cáo kinh nghiệm của các giáo viên dạy giỏi. - Trực tiếp dực

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.