TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Trần Sơn Hải

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Những mạch logic số cơ bản" trình bày các nội dung: Mạch kết hợp (Combinational circuit), mạch giải mã và mã hóa, mạch tuần tự. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu. | Chương III Những mạch logic số cơ bản . Mạch kết hợp Combinational circuit . Mạch Giải Mã Mã Hóa . Mạch Tuần Tự 1 . Mạch kết hợp tổ hợp Combinational circuit 1. Định nghĩa Mạch kết hợp là tổ hợp các cổng luận lý kết nối với nhau tạo thành một bản mạch có chung một tập các ngõ vào và ra. n input variables Combinational circuit m output variables Lược đô khối mạch kết hợp 2. Các bước thiết kế mạch kết hợp 1. Lập bảng chân trị xác định mối quan hệ giữa nhập và xuất 2. Dựa vào bảng chân trị xác định hàm cho từng ngõ ra 3. Dùng đại số boolean hoặc bản đồ Karnaugh để đơn giản các hàm ngõ ra 4. Vẽ sơ đồ mạch theo các hàm đã đơn .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.