TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Trần Sơn Hải

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử phát triển của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính như: Bộ xử lý (CPU), bản mạch chính (mainboard), ổ mềm (FDD), ổ cứng (HDD), ổ CD và DVD, bộ nhớ RAM,.Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu. | KIẾN TRÚC MÁY TÍNH Computer architecture Editor Trần Sơn Hải This slide is heavily reference to UIT slides 11 13 08 Trường ĐHSP TPHCM 1 KIẾN TRÚC MÁY TÍNH Computer architecture Nội dung môn học Nguyên lý tổ chức và làm việc của máy tính Các bộ phận cơ bản của một máy tính Các khái niệm cơ bản về mạch số Những mạch số logic cơ bản Bộ nhớ Bộ xử lý. 11 13 08 Trường ĐHSP TPHCM 2 Mục đích môn học Hiểu biết cơ bản về máy tính Nắm bắt các phần tạo nên máy tính Cách nắp ráp một máy tính để bàn Nạp hệ điều hành và các chương trình ứng dụng Nâng cấp và bảo hành máy tính 11 13 08 Trường ĐHSP TPHCM

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.