TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 3 (tt) - Hoàng Văn Hiệp

Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 3: Hệ thống máy tính (tt)" cung cấp các kiến thức của phần "Bộ xử lý trung tâm" bao gồm: Cấu trúc cơ bản của CPU, tập lệnh, hoạt động của CPU. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu. | . Bộ xử lý trung tâm . Cấu trúc cơ bản của CPU . Tập lệnh . Hoạt động của CPU 241 . Cấu trúc cơ bản của CPU Đơn vị điêu khiên CU Đơn vị sô học và logic ALU Tập các thanh ghi RF bus bên trong Đơn vị nôi ghép bus BIU I rỉ I I I ĩ bus điêu khiên bus dữ liệu bus địa chỉ 242 1. Đơn vị điều khiển CU Chức năng o Điều khiển nhận lệnh từ bộ nhớ đưa vào thanh ghi lệnh và tăng nội dung của PC để trỏ sang lệnh kế tiếp. o Giải mã lệnh nằm trong thanh ghi lệnh để xác định thao tác cần thực hiện và phát ra tín hiệu điều khiển thực hiện lệnh đó. o Nhận tín hiệu yêu cầu từ bus hệ thống và đáp ứng với các yêu cầu đó. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.